Financiële regelingen ondernemers

Noodpakket voor economie en banen 2.0

Op 20 mei is bekend gemaakt dat het Noodpakket voor banen en economie wordt verlengd. Per 1 juni gaat het tweede noodsteunpakket voor ondernemers in. Het nieuwe pakket bestaat uit aanpassingen op bestaande regelingen en één nieuwe regeling (TVL Tegemoetkoming Vaste Lasten).

Deze regeling is vanaf half juni de opvolger van de TOGS en is bedoeld voor mkb-bedrijven die structureel meer dan 30% omzetverlies leiden door de coronacrisis. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen tot € 50.000 tegemoetkoming per 4 maanden krijgen om vaste lasten (excl. loonkosten) op te kunnen blijven brengen. De TVL wordt uitgevoerd door RVO. Aanvragen kan naar verwachting vanaf half juni. Op dat moment loopt de TOGS-regeling af. De TVL gaat met terugwerkende kracht in op 1 juni en loopt af op 30 september.

Meer weten over de nieuwe regeling TVL? Kijk dan hier.

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers, die in de knel komen door de coronacrisis. De regeling is bedoeld om u financieel te ondersteunen, zodat u uw bedrijf kunt voortzetten. Vanuit de Tozo kunnen zelfstandigen een beroep doen op twee voorzieningen: inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum en een lening voor bedrijfskapitaal.

De Tozo regeling wordt, met aangepaste voorwaarden met 3 maanden verlengd tot eind september. De verlengde regeling heet Tozo 2. Met de verlenging kunnen ondernemers die nu een uitkering levensonderhoud krijgen en aan de voorwaarden van Tozo 2 voldoen, tot en met september een Tozo-uitkering ontvangen. Ontvangt u al Tozo, dan ontvangt u van Avres automatisch bericht m.b.t. de mogelijkheden tot verlenging.

De Tozo 2 staat ook open voor nieuwe aanvragen. Aanvragen van Tozo 2 kan per 1 juni via Avres. Tozo 2 geldt voor de maanden juni tot en met september en loopt op 30 september af. Ook de lening voor bedrijfskapitaal binnen de Tozo wordt verlengd. Het maximaal te lenen bedrag binnen de Tozo is € 10.157.

Voor wie is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers bedoeld?

De tijdelijke ondersteuning is voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de corona-crisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appèl op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering. Indien achteraf blijkt dat u ten onrechte gebruik heeft gemaakt van de Tozo regeling wordt de ten onrechte uitbetaalde uitkering teruggevorderd. Bij fraude kan een boete worden opgelegd. De uitkering, indien rechtmatig verstrekt, hoeft niet te worden terugbetaald. Vermogen en/of inkomen van de partner, wordt voor deze regeling buiten beschouwing gelaten.

Voor de gemeente Molenlanden voert Avres deze regeling uit. U kunt op de website van Avres meer informatie vinden en hier het aanvraagformulier, de checklist en de instructiebrief downloaden. Avres heeft speciaal voor deze regeling een telefonische helpdesk ingesteld, te bereiken via het algemene telefoonnummer van Avres: 0183-650200 (keuzemenu, toets 1).

Inwoners, ondernemers en instellingen in Molenlanden die financieel in de problemen komen vanwege het Corona virus kunnen uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen krijgen tot 1 september 2020. In deze periode zullen geen herinneringen of aanmaningen worden verstuurd. De automatische incasso’s lopen wel door. Wanneer u hier vragen over heeft kunt u contact opnemen met het Vakteam Financiële Administratie via het centrale telefoonnummer van de gemeente (088 75 15 000).

Dit geldt ook voor de heffing van de toeristenbelasting over 2019 bij toeristische ondernemers.

Ook het Waterschap Rivierenland biedt de mogelijkheid om uitstel te krijgen voor betaling van de waterschapsbelasting. Meer informatie hierover vindt u op de website van het Waterschap Rivierenland.

Brengt het coronavirus uw bedrijf in de problemen? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om een bijzonder uitstel van betaling van bijvoorbeeld uw inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. U hoeft daarvoor niet langer een aanvullende verklaring mee te sturen. Vanaf het moment dat u zich meldt, wordt de invordering van uw aanslag voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonheffingen direct gepauzeerd gedurende minimaal 3 maanden. U betaalt ook geen boete voor een te late betaling. Dit versoepelde uitstelbeleid geldt in ieder geval tot 1 oktober 2020.

Ondernemers die een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020 hebben ontvangen en nu een lagere winst verwachten, kunnen deze wijzigen zodat zij direct minder belasting betalen. Ondernemers die helemaal geen winst meer verwachten te halen, krijgen de belasting die zij voor dit jaar al betaald hebben daarna direct terug.

Mkb-bedrijven
De tegemoetkoming is bedoeld voor die mkb-bedrijven, zowel met als zonder personeel, die door noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies, schade lijden. U komt in aanmerking als u voldoet aan de voorwaarden én de hoofdactiviteit van uw onderneming (of één van uw geregistreerde nevenactiviteiten) overeenkomt met één van de in de regeling benoemde SBI-codes. Om aanspraak te kunnen maken op deze regeling, moest u op 15 maart 2020 met één van deze codes vermeld staan in het KVK Handelsregister. De TOGS loopt af op 15 juni, maar is tot 26 juni aan te vragen bij RVO. De aanvraagperiodes van de twee regelingen overlappen dus deels.

Sportverenigingen en ondernemers in de sport
Ook als sportvereniging of ondernemer in de sport komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming van de overheid. Er geldt een aantal voorwaarden om voor de regeling in aanmerking te komen. Zo wordt op basis van de KVK SBI-code gekeken welke ondernemingen een beroep op de regeling kunnen doen.

Meer informatie over de regeling en de voorwaarden vindt u op de website van het RVO.

De regeling wordt uitgevoerd door het RVO. U heeft 3 maanden om de tegemoetkoming aan te vragen. Dit kan vanaf vrijdag 27 maart 2020 16:30 uur t/m vrijdag 26 juni 17:00 uur. U kunt alleen online aanvragen. Meer informatie over de aanvraagprocedure vindt u hier.

Wanneer uw SBI code niet voorkomt in de lijst maar u denkt wel in aanmerking te komen voor ondersteuning dan kunt u dat via deze website aangeven.

Heeft u recht op de Tegemoetkoming schade COVID-19, maar staat u onder een andere SBI-code geregistreerd in het Handelsregister? Dan kunt u dit bij het rvo melden.

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). U vraagt niet zelf GO aan. U vraagt uw financier die is aangesloten bij de GO-regeling om de regeling te gebruiken. De financier vraagt de GO aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling is versneld open. Dankzij deze maatregel kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en kunnen ondernemers eerder en meer geld lenen. Meer informatie over de BMKB-regeling is te lezen op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Neem contact op met uw financier of u hiervoor in aanmerking komt.

Microkredietenverstrekker Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente wordt gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Meer informatie: https://qredits.nl/contact/qredits-hulplijn/

Startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers uit Molenlanden zonder kredietrelatie bij een bank kunnen bij Innovation Quarter, de Regionale Ontwikkelings Maatschappij voor Zuid-Holland, overbruggingsleningen onder gunstige condities aanvragen. De bedragen van de leningen variëren tussen de € 50.000,- en € 2 miljoen. Bij bedragen boven de € 250.000,- wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders. Meer informatie hierover vindt u op de website van Innovation Quarter