Tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijs

De voorwaarden voor het vergoeden van extra kosten voor controle van coronatoegangsbewijzen in Molenlanden zijn bekend. Veel partijen die voor deze regeling in aanmerking komen zijn geïnformeerd. Moet u door de Rijksregels controleren op CTB? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor vergoeding van de extra kosten die u maakt om te controleren op coronatoegangsbewijzen. 

Het college van burgemeester en wethouders van Molenlanden hebben op dinsdag 2 november 2021 de regeling en de bijbehorende voorwaarden definitief vastgesteld.

Extra kosten voor het verplicht controleren

van coronatoegangsbewijzen

Deze oproep is bedoeld voor alle ondernemers verenigingen en organisatoren die verplicht moeten werken met een Coronatoegangsbewijs. Molenlanden heeft vanuit het Rijk geld ter beschikking gekregen om  ondernemers, verenigingen en organisatoren tegemoet te kunnen voor extra kosten die zij maken voor het controleren van coronatoegangsbewijzen. Het geld is beschikbaar voor locaties waar de extra coronacontrole nodig is. Het gaat daarbij om kosten die gemaakt worden voor de naleving van de controleplicht van het coronatoegangsbewijs; denk aan personeelskosten en materiaalkosten. In aanmerking voor vergoeding komen:

 • loonkosten van werknemers en arbeidskrachten; 
 • verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder i; 
 • in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten; 
 • materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;
 • BTW over bovengenoemde kosten.
   

De gemeente keert over twee periodes geld uit

Over de periodes 22 september tot en met 24 november en van 25 november tot en met 31 december keert de gemeente bedragen uit. Vanaf 24 november kunt u de aanvraag  binnen 4 weken indienen voor de eerste periode, vanaf 2022 kunt u de aanvraag indienen over de tweede periode, tot uiterlijk 30 januari.

Wilt u een aanvraag doen?

Als u tegemoetkoming wilt vragen, vul dan dit eenvoudige formulier in en dien dit samen met uw factuur in.

Om in aanmerking te komen moeten de kosten die u vergoed wilt krijgen aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Locatie: activiteit op grondgebied Gemeente Molenlanden;
 2. Tijdvak: 22 september tot en met 25 november of tijdvak 25 november tot en met 31 december;
 3. De kosten dienen daadwerkelijk en aantoonbaar gemaakt te zijn;
 4. Het moet gaan om kosten als gevolg van de controle van het Corona Toegangsbewijs;
 5. De kosten worden niet op een andere wijze vergoed;
 6. De kosten worden door middel van een factuur bij de gemeente ingediend.

De gemeente gebruikt de ondersteuningsregeling tegemoetkoming controle om aanvragen te toetsen. De hoogte van de tegemoetkoming is maximaal € 5.000,- per aanvrager. Dit is afhankelijk van het aantal aanvragers, want hoe meer aanvragers hoe minder geld er beschikbaar is.

Meer informatie over de voorwaarden en de hoogte van de garantstelling vindt u hier.

U stuurt het ingevulde formulier en bijlagen naar willeanne.vantzelfde@jouwgemeente.nl. U vindt in het aanvraagformulier duidelijk aangegeven welke informatie u aan moet leveren. Alleen complete aanvragen kunnen worden geaccepteerd.

Verplichte controle coronatoegangsbewijs

Tijdens de persconferenties van de Rijksoverheid van na de zomer 2021 is bekend gemaakt welke regels er zijn voor het coronatoegangsbewijs. De uiteindelijke regels en voorwaarden vindt u hier.

Wanneer u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via willeanne.vantzelfde@jouwgemeente.nl en 088-7515000.

Persbericht

Onderstaand persbericht is op 4 november 2021 verzonden naar de media.