Financiële problemen

Door omstandigheden kunt u in de financiële problemen komen. Weet dat de gemeente hierbij kan helpen. De gemeente Molenlanden werkt hiervoor samen met diverse organisaties. Dit betreft onder andere de volgende organisaties:

Mocht u hulp nodig hebben dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Loket. Zij verwijzen u door naar de juiste hulpverlenende instantie.