Erkennen kind vóór of na de geboorte

Wilt u als man een kind erkennen? Dit doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente. Dit kan ook als u niet de biologische vader bent. Bent u niet getrouwd of hebt u geen geregistreerd partnerschap en is uw partner zwanger? Dan kunt u het kind al voor de geboorte erkennen. Door het kind te erkennen, wordt u de wettelijke vader of duomoeder.

Stuurt u een mail met de volgende gegevens en we nemen z.s.m. contact op om een afspraak in te plannen:

 1. Bent u getrouwd met de moeder van het kind
 2. Is dit het 1e kind binnen uw relatie
 3. Is het kind al geboren en zo ja, wat is zijn/haar leeftijd
 4. Achternaam en geboortedatum van moeder
 5. Achternaam (en geboortedatum als kind al is geboren) van kind
 6. Voorkeur voor datum van ondertekening erkenningsakte
 • U erkent elk kind apart. Ook een tweede of derde kind uit een relatie moet u dus erkennen
 • De naamskeuze hoeft bij een volgend kind niet opnieuw te worden gedaan

Waarom het vaderschap erkennen?

 • Als de moeder getrouwd is, is een kind voor de wet automatisch het kind van de man waarmee de moeder getrouwd is. Erkennen is dan niet nodig
 • Is de moeder niet getrouwd? Dan kan het kind worden erkend door een man. Hiervoor is toestemming van de moeder nodig
 • De man die het kind erkent, wordt voor de wet de vader. Ook als hij niet de biologische vader is. Het kind krijgt door de erkenning erfrecht. De vader moet voor het kind zorgen en het opvoeden

Wanneer het vaderschap erkennen?

Vóór de geboorte, als u het kind vóór de geboorte erkent, dan

 • krijgt het kind bij de geboorte de Nederlandse nationaliteit, als één of beide ouders Nederlander zijn
 • krijgt de vader of duomoeder een (gedeelde) financiële verantwoordelijkheid voor het kind
 • ontstaat er een erfrechtelijke band tussen de vader of duomoeder en het kind
 • heeft het kind meteen bij de geboorte twee juridische ouders. De vader of duomoeder staat direct als ouder in de geboorteakte

Bij de geboorteaangifte

Doe binnen 3 werkdagen aangifte van de geboorte van uw kind. U kunt uw kind dan gelijk erkennen. 

Na de geboorte

 • U vult samen met de moeder het bovenstaande formulier in
 • Is het kind ouder dan 12 jaar? Dan hebt u de toestemming nodig van de moeder én van het kind
 • Is het kind ouder dan 16 jaar? Dan moet het kind ook toestemming geven en bij de ondertekening van de erkenningsakte aanwezig zijn. 

Voorwaarden voor het erkennen van vaderschap

 • U mag niet met een andere vrouw getrouwd zijn. Zo ja, dan moet u toestemming hebben van de rechtbank om het kind te erkennen
 • Wie niet in Nederland staat ingeschreven moet aantonen dat hij niet getrouwd is met een ongehuwdheidsverklaring
 • U moet minimaal 16 jaar zijn om een kind te kunnen erkennen

Keuze achternaam eerste kind

Bij het erkennen van uw eerste kind kunt u kiezen welke achternaam het krijgt: de naam van de moeder of van de vader. 

Ouderlijk gezag

 • BSN en geboortedatum van de moeder
 • BSN en geboortedatum van de vader

Aan het erkennen van een kind zijn geen kosten verbonden.

Telefoon 088 75 15 000
E-mail burgerzaken@jouwgemeente.nl