Erkennen kind vóór of na de geboorte

Algemeen

Wilt u een kind erkennen? Dit doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente. Dit kan ook als u niet de biologische ouder bent. U mag het kind al voor de geboorte erkennen. Door het kind te erkennen, wordt u de wettelijke ouder.

Ouderlijk gezag

Kinderen geboren vanaf 1 januari 2023 en erkend in 2023 hebben automatisch gezamenlijk het gezag.

Kind erkennen

Stuur een mail met de volgende gegevens en we nemen z.s.m. contact op om een afspraak in te plannen:

 1. Is dit het 1e kind binnen uw relatie?
 2. Is het kind al geboren en zo ja, wat is zijn/haar leeftijd?
 3. Achternaam en geboortedatum van moeder
 4. Achternaam en geboortedatum van erkenner
 5. Achternaam (en geboortedatum als kind al is geboren) van kind
 6.  Is het uw eerste kindje binnen uw relatie? Dan kunt u een gecombineerde (dubbele) achternaam kiezen. Kiest u hiervoor, geeft u dan hier de dubbele achternaam op. Wilt u de enkele achternaam, dat kan natuurlijk ook. Welke naam kiest u dan?
 7. Voorkeur voor datum van ondertekening erkenningsakte
 8. Uw telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent.

Wetswijziging sinds 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 is de wet gewijzigd: ongehuwde en niet-geregistreerde partners krijgen bij het erkennen van hun kind automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag. Het gezag hoeft dan niet meer aangevraagd te worden bij de rechtbank.

Voor kinderen die in 2022 zijn erkend verandert er niets. Dan moeten de ouders het gezamenlijk gezag alsnog bij de rechtbank regelen. De datum van erkenning is hierbij van belang, niet de geboortedatum van het kind.

Goed om te weten

 • U erkent elk kind apart. Wilt u een volgend kind ook erkennen, dan moet u daarvoor opnieuw een afspraak maken om een erkenningsakte te ondertekenen.
 • Naamskeuze is alleen bij het eerste kind mogelijk.

Waarom het kind erkennen?

 • Als de moeder getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft gesloten, is een kind voor de wet automatisch het kind van de man/vrouw waarmee de moeder getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft gesloten. Erkennen is dan niet mogelijk.
 • Is de moeder niet getrouwd of heeft ze geen geregistreerd partnerschap gesloten? Dan kan het kind worden erkend. Hiervoor is toestemming van de moeder nodig
 • De erkenner wordt voor de wet de ouder. Ook als de erkenner niet de biologische ouder is. Het kind krijgt door de erkenning erfrecht. De erkenner moet voor het kind zorgen en het opvoeden.

Wanneer het kind erkennen?

Voor de geboorte

Als u het kind vóór de geboorte erkent, dan

 • krijgt het kind bij de geboorte de Nederlandse nationaliteit, als één of beide ouders Nederlander zijn
 • krijgt de erkenner een (gedeelde) financiële verantwoordelijkheid voor het kind
 • ontstaat er een erfrechtelijke band tussen de erkenner en het kind
 • heeft het kind meteen bij de geboorte twee juridische ouders. De erkenner staat direct als ouder in de geboorteakte

Bij de geboorteaangifte

Doe binnen 3 werkdagen aangifte van de geboorte van uw kind. U kunt uw kind dan gelijk erkennen. Dit kan niet digitaal, hiervoor moet een afspraak worden gemaakt. Bij een eerste kindje moet de moeder ook meekomen naar de afspraak.

Na de geboorte

 • U vult bovenstaand formulier in. Daarna maken wij een afspraak voor het opmaken van de erkenningsakte. Beide ouders moeten aanwezig zijn bij het eerste kind. Bij een tweede kind kan de moeder ook schriftelijk toestemming geven.
 • Is het kind ouder dan 12 jaar? Dan hebt u de toestemming nodig van de moeder én van het kind
 • Is het kind ouder dan 16 jaar? Dan is er geen toestemming van de moeder meer nodig. Alleen het kind ondertekent de erkenningsakte.

Voorwaarden voor het erkennen

 • De moeder mag niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben gesloten. Zo ja, dan moet u toestemming van de rechtbank vragen. Wie niet in Nederland staat ingeschreven moet aantonen dat men niet getrouwd is of een geregisteerd partnerschap heeft gesloten met een ongehuwdheidsverklaring.
 • U moet minimaal 16 jaar zijn om een kind te kunnen erkennen

Naamskeuze kind

Meer informatie over naamskeuze vindt u op de webpagina Welke achternaam kan ik voor mijn kind kiezen van de Rijksoverheid.
Wilt u een afspraak maken voor de keuze van de achternaam? Bel 088 7515000. U kunt hiervoor online geen afspraak maken.

Ouderlijk gezag

Is uw kind voor 1 januari 2023 erkend en wilt u het gezamenlijke gezag over het kind krijgen? Dit kunnen moeder en erkenner na de geboorte van het kind regelen door een aantekening te laten plaatsen in het gezagsregister. Dit register wordt bijgehouden door de rechtbank. Kijkt u op de webpagina Gezamenlijk gezag aanvragen | Rechtspraak.

Wilt u wel uw kind (laten) erkennen maar níet het gezamenlijke gezag? Dit kunt u regelen bij de gemeente. In een verklaring staat vermeld dat alleen moeder het gezag uitoefent. Hiervan stuurt de gemeente een kennisgeving naar de rechtbank.

Bij de hand hebben

 • BSN en geboortedatum van de moeder
 • BSN en geboortedatum van de vader

Kosten

Aan het erkennen van een kind zijn geen kosten verbonden.

Contact opnemen

Telefoon 088 75 15 000
E-mail burgerzaken@jouwgemeente.nl