Aangifte geboorte

Ieder kind dat in Nederland wordt geboren, moet binnen 3 dagen worden aangegeven bij de gemeente waar het kind geboren is. Aangifte van geboorte doet u digitaal. Na het invullen nemen wij telefonisch contact met u op om de gegevens te controleren en met u een afspraak te maken op een servicepunt.

Geboorte aangifte doen met DigiD

Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit of bent u duomoeder? Neem dan voor het doen van de geboorteaangifte via 088 75 15 000 telefonisch contact met ons op.
 • De vader of moeder van het kind
 • Iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest
 • Een bewoner van het huis waar het kind is geboren
 • Het hoofd of een gemachtigde van een inrichting waar het kind geboren is, bijvoorbeeld ziekenhuis of gevangenis
 • De burgemeester of een door de burgemeester aangewezen ambtenaar van de gemeente waar het kind geboren is. Dit gebeurt als er geen personen zijn die aangifte mogen doen

Voor geboorteaangifte heeft u de volgende zaken nodig:

 • burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum van de moeder
 • BSN en geboortedatum van de vader
 • BSN en geboortedatum van de aangever (als de geboorte door iemand anders dan vader of moeder aangegeven wordt)
 • eventuele akte van erkenning (als het kind voor de geboorte is erkend)
 • eventuele akte van naamskeuze (als bij erkenning van het kind voor de geboorte is vastgelegd welke achternaam het kind krijgt)
 • voornamen van het kind 
 • tijdstip van de geboorte van het kind.

U doet binnen 3 werkdagen na de geboorte van het kind aangifte. De dag van geboorte telt niet mee voor de termijn.

 • Geboorte op maandag dan aangifte uiterlijk donderdag
 • Geboorte op dinsdag dan aangifte uiterlijk vrijdag
 • Geboorte op woensdag dan aangifte uiterlijk maandag
 • Geboorte op donderdag dan aangifte uiterlijk maandag
 • Geboorte op vrijdag dan aangifte uiterlijk dinsdag
 • Geboorte op zaterdag dan aangifte uiterlijk dinsdag
 • Geboorte op zondag dan aangifte uiterlijk woensdag

Valt de laatste aangiftedag op een feestdag? Dan kunt u de aangifte nog op de eerstvolgende werkdag doen.

Aan de aangifte geboorte zijn geen kosten verbonden.