Aangifte geboorte

Algemeen

Bent u ouder geworden van een kindje? Gefeliciteerd! Als uw kindje thuis in gemeente Molenlanden is geboren, vragen we u graag om digitaal aangifte van geboorte te doen. Dit kan via deze pagina.

Informatie

Ieder kind dat in Nederland wordt geboren, moet binnen 3 dagen worden aangegeven bij de gemeente waar het kind geboren is. Omdat sinds 1 januari 2020 alleen de ambtenaar burgerlijke stand de akte van geboorte ondertekent, kunt u via deze site geheel digitaal aangifte doen.

Komt u liever langs op ons servicepunt in Bleskensgraaf voor persoonlijke aangifte of bent u niet de vader of moeder van het kind? Belt u dan naar 088 75 15 000 om een afspraak te maken.

Wanneer uw kindje voor de geboorte is overleden kan een akte opgemaakt worden van geboorte (levenloos) in de gemeente waar uw kindje is geboren. Het maakt daarbij niet uit of het kindje binnen of na een zwangerschap van 24 weken is geboren. Maakt u hiervoor een afspraak via 088 75 15 000, het doen van digitale aangifte is niet mogelijk.

Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit of bent u duomoeder? Neem dan voor het doen van de geboorteaangifte via 088 75 15 000 telefonisch contact met ons op.
 

Wie kan digitale aangifte doen?

 • De vader of moeder van het kind

Bij de hand hebben

 • DigiD van vader en moeder
 • ondertekende verklaring van arts/verloskundige; het document uploaden
 • eventuele akte van erkenning (als het kind voor de geboorte is erkend); het document uploaden
 • eventuele akte van naamskeuze; het document uploaden

Wie kan persoonlijke aangifte doen?

 • De vader of moeder van het kind
 • Iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest
 • Een bewoner van het huis waar het kind is geboren
 • Het hoofd of een gemachtigde van een inrichting waar het kind geboren is, bijvoorbeeld ziekenhuis of gevangenis
 • De burgemeester of een door de burgemeester aangewezen ambtenaar van de gemeente waar het kind geboren is. Dit gebeurt als er geen personen zijn die aangifte mogen doen

Meenemen

 • burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum van de moede

 • BSN en geboortedatum van de vader

 • Geldig legitimatiebewijs van de aangever

 • eventuele akte van erkenning (als het kind voor de geboorte is erkend)

 • eventuele akte van naamskeuze (als bij erkenning van het kind voor de geboorte is vastgelegd welke achternaam het kind krijgt)

 • voornamen van het kind

 • tijdstip van de geboorte van het kind

 • eventueel trouwboekje om het kind bij te schrijven

 • geboorteverklaring van het ziekenhuis of verloskundige

Wanneer aangifte doen?

U doet binnen 3 werkdagen na de geboorte van het kind aangifte. De dag van geboorte telt niet mee en de termijn moet minstens 2 werkdagen bevatten.

Het kind is geboren op : U doet aangifte op :
Zondag maandag, dinsdag of woensdag
Maandag dinsdag, woensdag of donderdag
Dinsdag woensdag, donderdag of vrijdag
Woensdag donderdag, vrijdag of maandag
Donderdag vrijdag of maandag
Vrijdag maandag of dinsdag
Zaterdag maandag of dinsdag

Feestdagen tellen niet mee

Als er een feestdag valt in de periode waarin u geboorteaangifte moet doen, dan schuift de termijn 1 dag op.

Feestdagen zijn : Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Koningsdag, Bevrijdingsdag en Kerstmis.

Kosten

Aan de aangifte geboorte zijn geen kosten verbonden.