Column Theo Segers: ‘Wat doen ze allemaal?’

Als je dit leest dan volg je mij misschien op de sociale media. Of misschien lees je dit ‘gewoon’ op de gemeentepagina in het Kontakt. Dit is nog maar een greep uit de middelen waarmee we jullie als inwoners van Molenlanden op de hoogte houden. Deze informatievoorziening is een belangrijk aspect van onze dienstverlening. De overheid is er ten slotte voor jullie. Landelijk, provinciaal en lokaal wordt er veel besloten. En er is dus ook veel om over te informeren.

Soms hoor ik: ‘Wat doen ze allemaal?’ of ‘Ze doen maar wat!’ en zeker dat laatste raakt me. Besturen betekent, beslissingen nemen, plannen ten uitvoer brengen. Over allerlei onderwerpen en thema’s. Soms met minimale en soms met grootse impact op inwoners of ondernemers. Daarbij wordt de gemeente, het college van burgemeester en wethouders door de gemeenteraad gecontroleerd.

Om inwoners digitaal actief te informeren over besluiten van de overheid die impact hebben op hun leefomgeving, is er een nieuwe dienst vanuit de rijksoverheid gestart: de e-mailservice ‘Berichten over uw Buurt’. Door deze e-mailservice kunnen inwoners (voorgenomen) besluiten die betrekking hebben op hun directe leefomgeving gemakkelijk en snel digitaal inzien. Een soortgelijke service was er al langer, maar dan met aanmelding op eigen initiatief.

Inwoners van 25 jaar en ouder, met een geverifieerd e-mailadres in een MijnOverheid-account, krijgen nu automatisch deze berichtenservice. Deze inwoners ontvangen een welkomstmail. In de achterliggende weken zijn dus veel inwoners van Molenlanden gemaild. In deze e-mail is uitgelegd wat voor dienst ‘Berichten over uw Buurt’ is en hoe iedereen daar gebruik van kan maken. Naar verwachting zijn al circa 8 miljoen inwoners van Nederland aangesloten op de berichtenservice.

Meer informatie vind je op www.koopoverheid.nl klik door naar:

Berichten over uw Buurt rondom uw woonadres.

Lees je voortaan deze berichtenservice? Dan ben je extra goed op de hoogte.