Column Theo Segers: Wat de krant niet haalt …

Natuurlijk haalt al het nieuws de kranten niet. Al is het de vraag hoeveel mensen nog een papieren krant lezen. Langzamerhand behoor ik tot een uitstervend ras: ik lees drie kranten en -vaker niet dan wel- een vierde krant digitaal. Ik blijf genieten van het papier en de geur van de inkt. En het bijhouden van het landelijke, regionale en plaatselijke nieuws. Gelukkig wordt het Kontakt nog goed gelezen. Al haalt uiteraard niet alles de krant.

Een voorbeeld wil ik eruit lichten. De lokale bestuurders: wethouders en burgemeester hebben veelvuldig contact met de provinciale bestuurders. Ook de raadsleden sparren zo mogelijk met hun provinciale collega’s uit de provinciale staten. En waarom dit zo belangrijk is, zal ik u uitleggen. Op veel gebieden heeft de provinciale overheid - die wij met elkaar democratisch verkiezen - veel beslissingsbevoegdheid. Het lijkt wel of de rol van de provincie steeds belangrijker wordt. Ik denk aan besluitvorming over stikstof, noodopvang voor Oekraïners, opvang van asielzoekers, plaatsen van windmolens, het aanleggen van hoogspanningsmasten, het onderhoud/verbreding van provinciale wegen en niet in de laatste plaats: waar kunnen we en mogen we bouwen.

Afgelopen week toog Arco Bikker, wethouder Wonen en Ruimtelijke ordening, naar Den Haag om in te spreken in de provinciale staten over het broodnodige bouwen van woningen in onze gemeente. In dezelfde week was er een ontmoeting met gedeputeerden (de wethouders van de provincie) met de gemeentebestuurders. Ook Molenlanden was vertegenwoordigd. En deze voorbeelden zijn met een hele rij uit te breiden. Op deze wijze proberen wethouders en burgemeester en ook onze medewerkers het belang van onze gemeente en haar inwoners voor het provinciale voetlicht te krijgen.

Het haalt de krant niet, maar is voor jullie wel goed om te weten.