Column Theo Segers: Patiënt

Drie dagen en twee nachten heb ik in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem gelegen. Dat was nodig in verband met een operatie voor een kwaal waar veel (oudere) mannen mee tobben. Gelukkig is alles achter de rug; is de operatie geslaagd en ben ik weer thuis, ‘oost, west, thuis best’. Nu de tijd om aan te sterken. Met de uitstekende zorg van een privé-verpleegkundige in huis en onze zoon als verpleegkundige op afstand.

Opnieuw wil ik de loftrompet steken over de zorg in Nederland. Wat is dat in ons land goed geregeld. Natuurlijk kan je op- en aanmerkingen maken, maar ik ben weer diep onder de indruk van de geoliede machine van alle mensen die gezamenlijk een ziekenhuis bemensen. Schoonmakers, afvalophalers, verzorgenden, verpleegkundigen, artsen en nog velen meer, vormen een vernuftig samenspel van mensen die bijdragen aan maximale zorg voor de patiënten. Toch een opmerking dan: op de dag van de operatie - natuurlijk is het goed om extra te controleren - heb ik 9 maal mijn geboortedatum moeten noemen en bij het uitdelen van de medicatie heb ik 5 keer uitgelegd dat ik de medicatie voor allergie zelf bij me heb en tot me neem. Dat neemt zeker niet weg dat ik uitermate tevreden ben over de zorg.

Weten jullie het nog: precies vier jaar geleden, op 17 maart 2020, hebben we in heel Nederland ’s avonds om 20.00 uur geapplaudisseerd voor de zorg. Dat doe ik nu weer. Als je nog twijfelt over een beroepskeus, als je zoon of dochter nog een vervolgopleiding moet kiezen, dan beveel ik werken in de zorg aan. Daar hebben we mensen hard nodig.

Oh ja, nog iets. Het is mij opgevallen dat veel mannen van mijn leeftijd, als ik vertelde van mijn problemen, schuchter te kennen gaven dat te herkennen, maar niet naar de dokter durven gaan. Kom op, ga gewoon! Mijd de zorg niet en ga naar de dokter; onze gezondheidszorg is daar juist voor.

PS Ik heb inmiddels diverse attenties ontvangen. Heel hartelijk dank. Bent u ook zoiets van plan: stuur het dan graag, wat mij betreft, naar een (chronisch) zieke in uw omgeving.