Column Theo Segers: Nieuwe belasting: vuurwerkschade

Ik, als burgemeester van Molenlanden, heb besloten een nieuwe belasting in te stellen voor de gehele gemeente Molenlanden. Concreet betekent dit – ik zal u de moeilijke juridische teksten besparen – dat voor elke inwoner per jaar €1,- afdracht wordt gevraagd en wordt gedoteerd in een speciaal fonds: Vuurwerkschade. De burgemeester, als afzonderlijk rechtsorgaan, is hiertoe bevoegd zonder daarover de gemeenteraad een oordeel te laten uitspreken en dit in stemming te brengen.

Uiteindelijk ben ik tot dit besluit gekomen omdat ook de jaarwisseling 2023/2024 weer veel schade opleverde. Na een eerste telling bedroeg de schade op 4 januari 2024: €24.850,- Bestaande uit schade aan onder meer:

18 afvalbakken à€ 500,- 
11 straatkolken à €450,-
9 verkeersbordenà €200,-
3 brugleuningen à €500,-
1 ruit van een Abrià €600,-

In de weken daarna kwamen er nog extra schadeposten bij: onder andere een vernield dak van de school in Hoogblokland en diverse straatkolken. Deze schades waren in een eerdere schouw na de jaarwisseling nog niet zichtbaar. De voorgaande jaren bedroeg de schade om en nabij €25.000,- per jaar; met als uitzondering het jaar: 2022/2023: €16.100.

Elke schade-€ is er een te veel. Wat voor mooie dingen kunnen we met dit gemeenschapsgeld doen? Tel dat geld maar eens enkele jaren op; daarmee kunnen we prachtige dingen voor de gemeenschap doen. Laten we elkaar hier eens op aanspreken en gezamenlijke het schadebedrag naar €0, krijgen.

Daarom heb ik besloten om per persoon €1,- vuurwerkschade als extra belasting te gaan innen. U wordt per huisadres aangeslagen en hoe dit onderling wordt verdeeld is aan jullie zelf. Het moge duidelijk zijn, ik ben het echt zat! De aanslagen kunt u 1 april in de bus verwachten.

.

Foto voor de column van de burgemeester