Column Theo Segers: Hagenpreek Hoogblokland 2024

In het kader van de viering van 700 jaar Hoogblokland is er afgelopen zondag een hagenpreek gehouden. Samen met mijn vrouw was ik uitgenodigd om erbij aanwezig te zijn. In het verleden is het veelvuldig gebeurd dat dit soort open lucht diensten zijn gehouden. Ook in de buurt van Gorinchem waren deze hagenpreken. Rond 1566, de tijd van de beeldenstorm en de komst van de ‘nieuwe leer’ in de Lage landen, is zelfs de burgemeester van toen uit zijn stad verbannen. Alleen al vanwege het bezoeken van zo’n hagenpreek. Bij een hagenpreek in 1559 rond Utrecht kreeg een bezoeker zelfs een doodvonnis. Gelukkig is die tijd voorbij. Toen in Holland de strijd hoog opliep tussen verschillende stromingen, werden bezoekers van de hagenpreken zelfs smalend ‘slijkgeuzen’ genoemd. Dit vanwege het feit dat ze in weer en wind, besmeurd door regen en modder, in het veld, buiten de bestaande kerken deze ‘godsdienstoefeningen’ bezochten.

Overigens rond 1835 - en dat is niet eens zo lang geleden - trad de overheid ook krachtig op tegen de Afgescheidenen, mensen die een nieuwe kerk begonnen. Dat kon en mocht niet van de overheid. Er werden boetes uitgedeeld, predikanten gevangen gezet en mensen kregen zelf inkwartiering van soldaten.

Afgelopen zondag was ik aanwezig bij de hagenpreek in Hoogblokland. Ik heb geen arrestatiebevel uitgevaardigd of de predikant ds. Jacob Schneider ter plekke gearresteerd. Het was een vreedzame bijeenkomst waar de saamhorigheid voelbaar was.

In de uitnodiging stond letterlijk dat: ‘de burgemeester ook de nieuwe leer is toegedaan’ en wellicht aanwezig zou zijn. Kort heb ik, na de openlucht bijeenkomst, muzikaal begeleid door de 100 jarige muziekvereniging Symphonia, het woord gevoerd. De kernboodschap was dat ik hoop dat we alleen de ‘nieuwe leer’ aanhangen. Wat is dat dan? Oog hebben voor elkaar, oog hebben voor je buren, de mensen in de straat en aandacht geven aan elkaar. Ook al denk je anders, heb je een andere mening, respectvol omgaan met elkaar. Laten we allemaal die nieuwe leer volgen.