Column Theo Segers: De ‘vier-dagen’ zijn voorbij!

Eind april en begin mei zijn maanden vol met belangrijke gebeurtenissen. Dit jaar kwamen daar ook Moederdag, Hemelvaartsdag en beide Pinksterdagen bij. Veel bijzondere momenten die we als familie of gezin of als dorp of stad hebben gevierd en waar we aandacht aan hebben besteed.

Ik ben onder indruk van de grote opkomst bij de aubades. Ook de wethouders en raadsleden spraken daarover. Veel mensen die als stad of dorp samen komen om de verjaardag van de Koning te vieren. Maar wat meer is, samen dorp of stad te zijn. De onderlinge verschillen vallen weg en de gemeenschapszin wordt geproefd.

Ook de herdenkingen op al die plekken in Molenlanden op 4 mei, de 2 minuten stilte waren indrukwekkend. Dank dat jullie kwamen. Herdenken en gedenken doen we ook samen. De vrijheid waarin we nu leven moeten we koesteren en er blijvend aan werken.

Ik reken erop dat jullie op Moederdag, Hemelvaart en Pinksteren ook aandacht hebben gegeven aan diegene in je omgeving die alleen is, of waar zorgen zijn. Juist deze dagen vragen om ‘aandacht voor elkaar.’

Dit jaar mocht ik namens de Koning een tiental Molenlanders een onderscheiding uitreiken. Een eervolle taak. Wat heb ik respect voor al die mensen die zich belangeloos inzetten voor de samenleving. Mocht je voor volgend jaar nog een inwoner daarvoor willen voordragen, doe dat dan snel. Het kost best wel wat tijd voordat de aanvraag compleet is en kan worden beoordeeld.

Tot slot heel veel dank aan al die mensen die zich inzetten om te zorgen voor aanvragen van Koninklijke Onderscheidingen, de feestelijke activiteiten rondom Koningsdag én het herdenken op 4 mei mogelijk maakten. Hulde!