Billy Boem, kinderclub voor 8-12 jaar

Kinderclub voor kinderen (8-12 jaar)

Spanning en stress ervaren we allemaal wel eens. Ermee omgaan is voor kinderen alleen een stuk lastiger dan voor volwassenen. Dat komt onder andere omdat zij nog niet kunnen overzien wat er aan de hand is. Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar die thuis veel spanning en stress ervaren, is daarom kinderclub ‘Billy Boem’ ontwikkeld.

Effect van stress en spanning op kinderen

Soms gebeuren er dingen in een gezin die het leven van een kind behoorlijk beïnvloedt. Zoals een ouder die ziek is of een scheiding. En waardoor er minder rust en ruimte is voor ouders om voldoende aandacht te geven aan hun kinderen. In een moeilijke thuissituatie kunnen kinderen heel stil worden of juist heel dwars, boos of onzeker. Ze kunnen bang worden om te gaan slapen of om bij hun moeder weg te gaan. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die langere tijd in stressvolle situaties verkeren problemen kunnen krijgen. Dat hoeft niet, maar ze lopen wel meer risico.

Billy Boem kinderclub

Bij kinderclub ‘Billy Boem’ kunnen kinderen genieten van extra aandacht en leuke activiteiten. Spelenderwijs komen allerlei thema’s aan bod en merken de kinderen dat zij niet de enige zijn bij wie er thuis zorgen zijn. De kinderclub wordt gegeven door beroepskrachten van het jeugdteam en het sociaal team. Het is een ontspannen kinderclub waar kinderen plezier hebben, vriendschappen aangaan en iets helemaal voor zichzelf hebben!

Hoe werkt kinderclub ‘Billy Boem’

Voordat een kind deelneemt aan de kinderclub vindt een kennismakingsgesprek plaats met de ouder(s)/verzorger(s)

  • De kinderclub komt 10 keer bij elkaar
  • We doen leuke activiteiten: knutselen en spelletjes
  • Elke week vertelt Billy Boem wat hij thuis meemaakt, passend bij het thema. Met de kinderen praten we hierover
  • Kinderen zoeken samen naar oplossingen
  • Voor de ouders zijn er vier ouderbijeenkomsten

Kinderclub ‘Billy Boem’ organiseren we meerdere keren per jaar (in het voor- en najaar) in Nieuw-Lekkerland en Arkel. En is bedoeld voor kinderen uit gemeente Molenlanden. Deelname is gratis.

Startdata

Start Dag Tijd Locatie
Nieuw-Lekkerland      

20 September 2022

Dinsdagmiddag 15.30–17.00 uur Basisschool De Schakel, Jacob van Oudenhovenstraat 1 in Nieuw-Lekkerland

Meer informatie en aanmelden

Wil je meer weten over kinderclub ‘Billy Boem’, of wil je je kind aanmelden? Bel dan naar het sociaal team (Geeri de Jong voor locatie Nieuw-Lekkerland / Jorieneke van Drenth voor locatie Arkel) via 088 75 15 100 of mail naar sociaalloket@jouwgemeente.nl.