Besluiten Hogere grenswaarden geluidhinder

Op deze pagina staan (ontwerp)besluiten die op grond van de Wet geluidhinder worden genomen. Deze besluiten worden genomen om hogere geluidwaarden voor bijvoorbeeld bouwplannen te verlenen.