Besluiten Hogere grenswaarden geluidhinder

Hier vindt u (ontwerp)besluiten die op grond van de Wet geluidhinder worden genomen. Deze besluiten worden genomen om hogere geluidwaarden voor bouwplannen etc. te verlenen.