Terinzageleggingen

Hier vindt u de documenten die ter inzage liggen. Het gaat om documenten die bij een specifiek besluit horen. In de kennisgeving die bij het besluit hoort, staat waar de documenten te vinden zijn. Ook staat in de kennisgeving of u een zienswijze of een beroepschrift kunt indienen. De documenten liggen een beperkte tijd ter inzage. Sla de documenten zelf op om ze later nog te kunnen lezen.

De documenten die bij ontwerpbestemmingsplannen horen, liggen ter inzage op www.ruimtelijkeplannen.nl. Via die website kunt u zoeken naar een specifiek adres of het plannummer (IMRO-code) van een plan. In de kennisgeving vindt u de link naar deze documenten.