Bedrijfsvestiging

Algemeen

Gemeente Molenlanden heeft een ideale ligging in de regio met een ruime variatie aan bedrijvigheid. Zo is Molenlanden goed te bereiken vanaf de A15 en de A27 en heeft een unieke ligging langs de rivier de Lek met een goede verbinding over het water naar de haven van Rotterdam.

Hoe start ik een bedrijf?

Een eigen bedrijf starten vereist een goede voorbereiding. Hoe stelt u een ondernemingsplan op? Waar kunt u zich vestigingen en wat zegt het bestemmingsplan over de locatie? Welke vergunning heeft u nodig? Starten vanuit een uitkering, hoe pakt u dat aan?

De meeste informatie kunt u vinden bij de Kamer van Koophandel en het Ondernemersplein.

Financiƫle ondersteuning

Gemeente Molenlanden heeft geen algemene financiĆ«le regelingen voor de ondersteuning van startende bedrijven. Er is alleen een regeling voor mensen in een uitkeringssituatie of situatie van dreigende werkloosheid, die een bedrijf willen starten of hebben, namelijk het Besluit bijstandsverlening Zelfstandigen (BbZ). Avres voert voor gemeente Molenlanden de wet- en regelgeving uit op het gebied van werk, uitkeringen, bijzondere kosten, schulden, inburgering en scholing. Aanvullende informatie hierover kunt u vinden via Avres.

Als u een zakelijke lening nodig heeft om uw bedrijf op te starten of te investeren in uw bestaande bedrijf, kunt u contact opnemen met diverse kredietverstrekkers. Zoals bijvoorbeeld Qredits, dit is een gespecialiseerde kredietverlener die zich richt op de financiering van kleine ondernemingen in Nederland.

Vergunningen en ontheffingen

Hier vindt u een overzicht van eventueel aan te vragen vergunningen en ontheffingen.

Informeer bij collega ondernemers

Er komt veel kijken bij het starten van een onderneming. Het is daarom raadzaam om informatie in te winnen bij collega ondernemers en ondernemersverenigingen. Veel collega ondernemers zijn bereid hierover met u te praten.

Welke mogelijkheden voor bedrijfshuisvesting?

Werken aan huis
Veel startende bedrijven beginnen met hun bedrijf vanuit huis. Molenlanden staat hier zeker voor open. Aan huis verbonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten vanuit huis dragen bij aan de werkgelegenheid en levendigheid in de gemeente. Of uw aan huis verbonden bedrijf gevestigd en of uitgebreid mag worden is allereerst afhankelijk van het bestemmingsplan (zie informatie over bestemmingsplannen), daarnaast moet u rekening houden met de bepalingen uit uw huurovereenkomst of hypotheekovereenkomst.

Let op! Detailhandel, horeca en beroepen die milieuoverlast bezorgen zijn niet toegestaan. Welke regels er op uw situatie van toepassing zijn kunt u nalezen in het bestemmingsplan.

Bedrijfsverzamelgebouwen
In Molenlanden worden door diverse makelaars locaties aangeboden die vooral voor starters en kleinere mkb-ondernemers interessant zijn. Deze bedrijfsverzamelgebouwen zijn er in allerlei variaties: er zijn moderne locaties bij, maar ook prachtige oude panden. De bedrijfsverzamelgebouwen zijn bekend bij de meeste Molenlandse makelaarskantoren.

Bestaande bouw of nieuwbouw?
Als u een bedrijf wilt vestigen kunt u er voor kiezen om dit te doen in een bestaand pand (huren dan wel kopen) of in een nieuw te bouwen pand.  Voor een overzicht van de beschikbare panden en kavels binnen Molenlanden verwijzen we u door naar B'mak Bedrijfsmakelaars.

Bestemmingsplan

Of uw bedrijf gevestigd en/of uitgebreid mag worden is afhankelijk van het bestemmingsplan. Op www.ruimtelijkeplannen.nl vindt u meer informatie over bestemmingsplannen en de voorbereidingsbesluiten. Hierin staat of de gemeente bezig is het bestemmingsplan aan te passen. Voor overige vragen kunt u e-mailen naar: infobouwzaken@jouwgemeente.nl