Adviesraden

Algemeen

De gemeente heeft verantwoordelijkheden in de zorg en ondersteuning aan inwoners. Hiervoor ontwikkelt zij plannen over zorg, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp. Molenlanden vindt het belangrijk dat inwoners betrokken zijn. Betrokken bij de ontwikkeling van deze plannen. De adviesorganen spelen hierin een belangrijke rol. Soms al tientallen jaren. Zij adviseren de gemeente vanuit een onafhankelijke positie. Dit doen zij gevraagd én ongevraagd.

De gemeente heeft vier zelfstandige adviesorganen:

Adviesraad Sociaal Domein

De adviesraad richt zich in haar advisering op alle beleidsterreinen binnen het sociaal domein: de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet (doelgroep van ‘0 tot 100’). Daarnaast heeft zij aandacht voor het VN-verdrag Handicap.  

Contactgegevens

Secretariaat: Peter van den Bosch  
E-mail: pjjmvandenbosch@hotmail.com

Secretariële ondersteuning: 
Mevrouw I. van der Steen
E-mail: Ingeborg.vanderSteen@jouwgemeente.nl

Website: www.adviesraadsociaaldomeinmolenlanden.nl 

Platform gehandicapten Zedje

Zedje is een adviesorgaan op het gebied van gehandicaptenbeleid voor de inwoners van Molenlanden en is vertegenwoordigd in diverse lokale, regionale en provinciale overleggen. Zedje wil dat iedereen in de gemeente Molenlanden zo volwaardig mogelijk kan meedoen in de samenleving. Daarom werkt Zedje aan belangenbehartiging en bewustwording. Zo geeft Zedje voorlichting op basisscholen over het leven met een handicap. 

Contactgegevens

Secretariaat:
De heer J. (Hans) Bots, Van Wenastraat 18, 3381 BL Giessenburg
Telefoon: 0184 65 21 28 
E-mail: info@zedje.nl 

Meer informatie vindt u op de website van Zedje

3732fd99-8cf7-4c97-8ac8-34cd39a839d5

Seniorenraad

De Seniorenraad richt zich bij haar advisering op het gebied van wonen, welzijn en zorg vooral op de belangenbehartiging van senioren. Daarnaast verricht zij tal van welzijnsactiviteiten, zoals ‘Meer bewegen voor ouderen’, de Seniorenbeurs, de telefooncirkel en houdt zij themabijeenkomsten. Ook participeert de Seniorenraad in het Alzheimertrefpunt en de Open Eettafels.

Contactgegevens

Secretariaat: 
De heer G. (Gerard) Meijer, Korenbloemstraat 25, 4221 LA Hoogblokland 
Telefoon: 0183 56 27 16 
Mobiel: 06 53 98 06 52 
E-mail: gmeijer27@gmail.com 

Bouwcommissie

De Bouwcommissie adviseert voor personen met een beperking over de toegankelijkheid van openbare gebouwen, de inrichting van de openbare ruimte, nieuwbouw- en verbouwprojecten en de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. De leden zijn ervaringsdeskundigen of hebben een achtergrond in de bouw. 

Contactgegevens

Voorlopig contactpersoon: mevrouw M.W.R. (Magda) Heijboer  
Telefoon: 0183 58 26 18  
E-mail: magda.heijboer@planet.nl 

VN-Verdrag Handicap

In het kader van de uitvoering van het VN-verdrag Handicap, beschikt Molenlanden over twee VN-Ambassadeurs.

Iedereen moet kunnen meedoen. Zij stimuleren en bewaken in goed overleg met de gemeente de uitvoering van de Lokale Inclusie Agenda Molenlanden.

Daarnaast zijn zij bereikbaar voor alle inwoners met een beperking en hun naasten. Voor alle vragen m.b.t. optimaal meedoen met een beperking in Molenlanden.

Ook voor vragen over aangepast sporten kunt u contact opnemen met de VN-Ambassadeurs.

Contactgegevens
Eric Grip en Leo Waaijer
Telefoon: 06-24803475

E-mail: Ericgrip3@gmail.com