Aanpassingen woning

Algemeen

Soms is het lastig om zelfstandig te blijven wonen. Met het ouder worden of bij een chronische ziekte kunt u obstakels ondervinden in uw woning. Misschien is er een aanpassing in uw woning nodig. Het is belangrijk dat u zelf op tijd maatregelen neemt om zelfstandig te blijven wonen. Bijvoorbeeld door uw huidige woning aan te passen of tijdig te verhuizen naar een woning die past bij een volgende levensfase.

Wat kan de gemeente doen?

Heeft u problemen bij het gebruik van uw woning: neem contact op met het Sociaal Loket. In een persoonlijk gesprek bij u thuis kijken we samen welke aanpassingen aan uw huis nodig zijn. Wat kunt u zelf (laten) regelen en wat niet?  Kunt u zelfstandig in uw huis blijven wonen of is het beter om te verhuizen? Dat soort zaken komen aan de orde.

Aanpassen of verhuizen?

Soms maken eenvoudige aanpassingen een woning al geschikt voor langduriger gebruik. Dat is niet altijd toereikend. Soms is een grotere aanpassing nodig, bijvoorbeeld het plaatsen van een traplift. Of de gemeente hier (gedeeltelijk) aan bijdraagt hangt van een aantal zaken af. 

Het is belangrijk dat de aanpassing ook een oplossing biedt voor de langere termijn. Er wordt dus bijvoorbeeld geen traplift geplaatst terwijl voorzien kan worden dat u door andere belemmeringen niet meer zelfstandig kunt wonen. Of dat andere obstakels in de woning in de toekomst een rol gaan spelen.

Soms is een woning niet geschikt te maken om langer zelfstandig te wonen. Verhuizen naar bijvoorbeeld een gelijkvloerse woning is dan een betere langdurige oplossing. Afhankelijk van uw situatie, kunt u dan in aanmerking komen voor een verhuiskostenvergoeding.

  Tips voor eenvoudige aanpassingen in huis

  • Zorg voor voldoende ruimte om ongehinderd te lopen.
  • Verwijder losliggende kleedjes en of snoeren.
  • Een antislipmat of antisliptegels kunnen uitglijden voorkomen.
  • Deel kasten zo in, dat u makkelijk bij de spullen kunt die u veel gebruikt.
  • Zorg voor voldoende verlichting in en om het huis, met schakelaars waar u makkelijk bij kunt.
  • Zorg voor verlichting bij het bed voor als u ‘s nachts naar het toilet gaat.
  • Bevestig handgrepen in badkamer en toilet.
  • Verwijder drempels in uw woning of bij de voordeur.
  • Woont u in een huurwoning? Informeer dan bij uw verhuurder wat de mogelijkheden zijn en of er eventueel bezwaar is tegen aanpassingen die u van plan bent aan te brengen.