A27: weekendafsluitingen in maart

In 2024 voert aannemerscombinatie ALSÉÉN grootschalig onderhoud uit aan de A27 tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Hooipolder. Hiervoor zijn in 2024 meerdere weekendafsluitingen nodig. In maart beginnen deze grootschalige onderhoudswerkzaamheden met 2 weekendafsluitingen tussen knooppunt Gorinchem en knooppunt Hooipolder.

Werkzaamheden

Tijdens de weekendafsluiting asfalteren we delen van de snelweg opnieuw, brengen we nieuwe detectielussen aan en verbeteren we de belijning op de weg. Daarnaast vindt er klein onderhoud plaats. We voeren deze werkzaamheden uit vooruitlopend op de verbredingswerkzaamheden, zodat de weg in goede conditie is en we zo min mogelijk extra verkeershinder veroorzaken tijdens de verbredingsperiode.

Afsluitingen en hinder

In maart is de A27 tussen knooppunt Gorinchem en Knooppunt Hooipolder twee weekenden dicht, steeds in één richting.

Weekend 15-18 maart: A27 dicht richting Breda

Van vrijdag 15 maart 21.00 uur tot maandag 18 maart 05.00 uur is de A27 richting Breda dicht tussen knooppunt Gorinchem en Knooppunt Hooipolder. Vanaf zondag 17 maart 01.00 uur is de A27 vanaf aansluiting 22 Nieuwendijk weer open voor het verkeer. De Keizersveerbrug is dan weer open in beide richtingen. Het verkeer richting Breda wordt vanaf knooppunt Gorinchem omgeleid via de A15, A2 en A59 of via de A15, N3 en A16. Lokaal verkeer in de gemeente Altena wordt omgeleid via de N322/N283 en N267 naar de A59. Gele borden langs de weg geven de omleidingsroutes aan. Houd rekening met een extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten. Vanwege de veiligheid voor tegenoverliggend verkeer sluiten we tijdens dit weekend verschillende periodes ook de linker rijstrook van de A27 richting Utrecht af. Dit kan extra hinder opleveren voor weggebruikers. Deze afsluiting wordt aangegeven met rode kruizen boven de weg.

Weekend 29 maart-1 april: A27 dicht richting Utrecht

Van vrijdag 29 maart 21.00 uur tot maandag 1 april 05.00 uur is de A27 richting Utrecht dicht tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Gorinchem. Het verkeer richting Utrecht wordt vanaf knooppunt Hooipolder omgeleid via de A59 en de A2 of via de A59, A16, N3 en A15. Lokaal verkeer in de gemeente Altena wordt omgeleid via de N322 naar de A2. Gele borden langs de weg geven de omleidingsroutes aan. Houd rekening met een extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten. Vanwege de veiligheid voor tegenoverliggend verkeer sluiten we tijdens dit weekend  verschillende periodes ook de linker rijstrook van de A27 richting Breda af. Dit kan extra hinder opleveren voor weggebruikers. Deze afsluiting wordt aangegeven met rode kruizen boven de weg.

Wegverbetering A27

De onderhoudswerkzaamheden zijn onderdeel van de verbetering van de A27 tussen Houten en Hooipolder. Tussen 2024 en 2031 verbetert Rijkswaterstaat de A27 Houten - Hooipolder met extra rijstroken en spitsstroken, de bouw van 3 nieuwe bruggen en de renovatie en uitbreiding van 1 brug. Aannemerscombinatie De Groene Waarden voert de verbetering van het noordelijke gedeelte (Houten – Everdingen) uit. Aannemerscombinatie ALSÉÉN voert de verbetering van het zuidelijke gedeelte (Everdingen – Hooipolder) uit. In 2024 starten de eerste werkzaamheden voor de verbetering van knooppunt Hooipolder.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de wegverbetering van de A27 Houten – Hooipolder op: www.A27HoutenHooipolder.nl. Voor actuele informatie over afsluitingen en omleidingen kijk op www.rwsverkeersinfo.nl. Met vragen of klachten kunt u terecht bij de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

Omleidingskaartjes