Zelfstandig stemmen met een visuele beperking

Sliedrecht is één van de twaalf gemeentes in Nederland, waar mensen met een visuele beperking zelfstandig kunnen stemmen. Dus zonder hulp van een begeleider. Dit gaat met speciale apparatuur met koptelefoon. Inwoners van Molenlanden kunnen hier ook gebruik van maken!  

Hoe werkt het voor Molenlandse kiezers? 

Inwoners van Molenlanden met een visuele beperking vragen een kiezerspas aan bij de gemeente. Op donderdag 23 mei kunnen zij met deze kiezerspas zelfstandig stemmen met behoud van stemgeheim. 

Waarom zelfstandig stemmen? 

Als u een visuele beperking hebt, hebt u het recht om zelfstandig, met behoud van het stemgeheim, uw stem uit te brengen. Net als ieder ander in Nederland. Zelfstandig kunnen stemmen is een belangrijk onderdeel van het VN-verdrag Handicap dat Nederland in 2016 heeft ondertekend. Het recht om uw stem in het geheim te kunnen uitbrengen is bovendien vastgelegd in de Kieswet. 

Hoe werken de stemmal en de soundbox? 

Het stembiljet wordt in een speciaal ontwikkelde mal met gaatjes gelegd. Via desoundbox met koptelefoon krijgt u te horen welke partijen en kandidaten op de lijst staan. U hoort ook het nummer van de gewenste partij en van de kandidaat op wie u wilt stemmen. Op de mal zijn de partijen met voelbare cijfers en in braille aangegeven. De juiste kandidaat vindt u door, onder de gewenste partij, gaatjes te tellen. Met het potlood maakt u het gewenste vakje rood. 

Ook mensen met een visuele beperking die niet in Sliedrecht wonen, kunnen met deze methode in één van de deelnemende gemeenten hun stem uitbrengen.  

Stembureau Sliedrecht

Het stembureau in Sliedrecht waar mensen met een visuele beperking zelfstandig kunnen stemmen is in het gemeentekantoor aan de Industrieweg 11 te Sliedrecht.