Winkeltijdenontheffing

Algemeen

Wilt u buiten de reguliere tijden open met uw winkel? Hiervoor heeft u een ontheffing nodig.

Wanneer mag uw winkel open zijn?

  • Op werkdagen en op zaterdag mag uw winkel open zijn tussen 06:00 en 22:00 uur.
  • Op Nieuwjaarsdag, op tweede Paasdag, op Hemelvaartsdag, op tweede Pinksterdag, op Tweede Kerstdag (zolang deze dagen niet op zondag vallen) vanaf 12:00 uur tot 22:00 uur.
  • Op 24 december, wanneer deze datum niet op een zondag valt, tot 19:00 uur.

Wilt u ontheffing aanvragen?

Vult u onderstaand formulier in en e-mail dit naar apv@jouwgemeente.nl.

Voor informatie over hoe het formulier ingeleverd kan worden, verwijzen wij naar de inhoud van het formulier.

Kosten

Een aanvraag voor een ontheffing van de Winkeltijdenwet kost € 31,40.

Contact

Bel of e-mail gerust als u vragen heeft

Neem dan contact op met het team Veiligheid en Handhaving, cluster Veiligheid via apv@jouwgemeente.nl. Ook kunt u bellen naar 088-75 15 000.