Wat doet een waterschap?

Wat doet een waterschap? (download)

04ec75ea-1aba-4aec-afea-874404768260

Wat doet een waterschap? (tekstweergave)

In Nederland kiezen we elke 4 jaar de besturen van de waterschappen. Dat doen we bij de waterschapsverkiezingen. Maar wat doet een waterschap eigenlijk? We leggen het hieronder uit.

Een waterschap heeft de volgende taken

Beheren en versterken van dijken en sluizen
Zorgen voor onderhoud aan dijken, sluizen, dammen, stuwen en gemalen.

Zuiveren rioolwater
Schoonmaken van al het water dat we gebruiken.

Regelen waterstand
Water wegpompen bij veel regen, water vasthouden bij droogte.

Zorgen voor schoon water
Zorgen dat het water in rivieren en sloten schoon en gezond is voor mens, dier en plant.

Taken, verkiezingen en het bestuur van het waterschap

Nederland ligt voor een groot deel onder zeeniveau. Dat maakt ons kwetsbaar voor overstromingen. Het is daarom belangrijk om het water te controleren en ons te  beschermen tegen het water. Dat doen de waterschappen. Nederland heeft 21 waterschappen.

Om alle taken van het waterschap goed te kunnen doen, betalen inwoners waterschapsbelasting. Tijdens de verkiezingen heeft u invloed op hoe dit geld wordt besteed en welke keuzes het waterschap maakt.

Verkiezingen waterschap
Stemt u bij de waterschapsverkiezingen? Dan bepaalt u mee wie er in het algemeen  bestuur van het waterschap komt. In het algemeen bestuur zitten ook mensen van  natuurorganisaties en boeren. Zij worden niet gekozen maar benoemd. Want de controle van het water is ook voor hen heel belangrijk. De leden van het algemeen bestuur zijn er uiteindelijk voor alle inwoners.

Wat doet het bestuur?

  • Het algemeen bestuur bepaalt de doelen van het waterschap. En hoe er wordt gewerkt aan die doelen.
  • Het algemeen bestuur bepaalt hoe hoog de waterschapsbelasting is.
  • Het algemeen bestuur controleert of de taken van het waterschap goed worden uitgevoerd.

Meer weten over het waterschap?

Gemeente Molenlanden valt onder het werkgebied van Waterschap Rivierenland.