Uitkoopregeling

Algemeen

Op 1 januari 2017 trad de ministeriele uitkoopregeling in werking voor woningen onder hoogspanningsleidingen. De gemeente Molenlanden koopt ter uitvoering van deze regeling woningen aan die loodrecht onder een hoogspanningsverbinding liggen. De regeling verplicht de gemeente om de woonbestemming van deze woningen te verwijderen. De regeling liep tot 1 juli 2022. Het project is nu (maart 2023) in een volgende fase terecht gekomen: de uitvoeringsfase.

Participatietraject

Om de aangekochte percelen/woningen een nieuwe bestemming te geven is een participatietraject doorlopen. Buurtbewoners zijn uitgenodigd om zich aan te melden voor een werkgroep. Deze werkgroep kwam op 28 oktober 2019 voor het eerst bij elkaar. Tijdens deze sessie heeft de werkgroep ideeën aangedragen. Stedenbouwkundig adviesbureau Wissing en de gemeente hebben deze ideeën uitgewerkt in een aantal analyses en een ‘ingrepenkaart’.

Na verschillende sessies heeft het college van Molenlanden de ingrepenkaart op 15 december 2022 vastgesteld. Hieronder vindt u de vastgestelde ingrepenkaart.


Kaarten en afbeelding getoond op werkgroepsessie 9 januari 2020.
Bijwerkte kaart naar aanleiding van resultaten werkgroep sessie 9 januari 2020.
Definitieve ingrepenkaart 15-12-2022


De ingrepenkaart biedt de basis voor de uitwerking in een inrichtingsschets. Deze wordt op dit moment uitgewerkt en op korte termijn aan de buurt gepresenteerd.

Selectie aannemer en start uitvoering
In de afgelopen periode heeft de gemeente een aanbestedingsprocedure doorlopen om een aannemer te selecteren voor de uitvoering. De aanbesteding is gewonnen door Bork Sloopwerken in Stuifzand. Bork werkt hierin samen met Bouwbedrijf Damsteegt uit Nieuw-Lekkerland.

Partijen zijn gestart met de voorbereidingen voor de werkzaamheden. Zodra de planning bekend is, leest u deze op hoofdlijnen op deze pagina. De tijdelijke bewoners zijn inmiddels vertrokken. Dit maakt de weg vrij voor een spoedige start van de werkzaamheden.

Meer informatie of vragen
In gemeente Molenlanden was de uitkoopregeling voor woningen onder hoogspanningsverbindingen op 43 woningen van toepassing. Er zijn in totaal 28 woningen aangekocht. Voor meer informatie over deze regeling kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid. Voor vragen over de toepassing van de regeling binnen de gemeente Molenlanden kunt u contact opnemen via ons algemene telefoonnummer: 088 75 15 000 of per e-mail: uitkoopregeling@jouwgemeente.nl.