Uitkoopregeling

Op 1 januari 2017 is de ministeriele uitkoopregeling voor woningen onder hoogspanningsleidingen in werking getreden. De gemeente Molenlanden koopt ter uitvoering van deze regeling woningen aan welke loodrecht onder een hoogspanningsverbinding zijn gelegen. De regeling verplicht de gemeente om de woonbestemming van deze woningen te verwijderen.

Participatietraject
Om de aangekochte percelen/woningen een nieuwe bestemming te geven is een participatietraject opgestart. Buurtbewoners zijn uitgenodigd om zich aan te melden voor een werkgroep welke op 28 oktober 2019 voor het eerst bijeen is gekomen. Tijdens deze sessie zijn ideeën aangedragen door deze werkgroep welke door de gemeente en Stedenbouwkundig adviesbureau Wissing zijn uitgewerkt in een aantal analyses en een eerste ‘ingrepenkaart’. Deze kaart is 9 januari 2020 met de werkgroep besproken. 

Nadrukkelijk wordt vermeld dat deze kaart enkel een weergave is van de opbrengsten van de sessie van 28 oktober 2019. Het betreft geen definitieve situatie en een ieder wordt op een later moment nog uitgenodigd om hierop te reageren tijdens een algemene informatiebijeenkomst. Naar verwachting wordt deze bijeenkomst in het najaar van 2020 gepland, afhankelijk van wat de coronamaatregelen ons toelaten.

  • Kaarten en afbeelding getoond op werkgroepsessie 9 januari 2020. 
  • Bijwerkte kaart naar aanleiding van resultaten werkgroepsessie 9 januari 2020.

Einddatum uitkoopregeling
De uitkoopregeling loopt nog tot en met medio 2021. Tot die tijd kunnen nog woningen worden aangekocht en kan de situatie veranderen. Indien u naast een door de gemeente aangekocht pand woont, zullen wij u in de loop van dit traject benaderen voor een individueel gesprek.

Meer informatie of vragen
In gemeente Molenlanden is de uitkoopregeling voor woningen onder hoogspanningsverbindingen op 43 woningen van toepassing. Voor meer informatie over deze regeling kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid. Voor vragen over de toepassing van de regeling binnen gemeente Molenlanden kunt u contact opnemen via ons algemene telefoonnummer: 088 75 15 000 of per e-mail: uitkoopregeling@jouwgemeente.nl.