Uitgebreide omgevingsvergunning

Op onderstaande pagina's vindt u de documenten die vanaf 1 maart 2023 ter inzage liggen. Het gaat om omgevingsvergunningen die met de uitgebreide procedure worden voorbereid.