Tijdelijke reclame

In de gemeente Molenlanden heeft u geen vergunning nodig voor het plaatsen van tijdelijke reclame, zoals bijvoorbeeld driehoeksborden, sandwichborden, spandoeken en andere mobiele verplaatsbare reclame.

Algemene regels tijdelijke reclame

Er zijn echter wel algemene regels waar u zich aan moet houden. De volgende regels gelden in de openbare ruimte en binnen de bebouwde kom:

  • U mag geen schade veroorzaken;
  • De tijdelijke reclame mag het verkeer (o.a. voetgangers) niet hinderen en het uitzicht van verkeersdeelnemers niet belemmeren;
  • De tijdelijke reclame mag geen verkeersborden, bewegwijzeringborden of andere verkeerstekens afdekken;
  • De tijdelijke reclame mag geen belemmering vormen voor het beheer of onderhoud aan de weg;
  • De reclame(borden) mogen maximaal drie weken vóór aanvang van de activiteit waarop de aankondiging ziet worden geplaatst;
  • Het aantal reclame(borden) moet beperkt blijven, dat wil zeggen dat deze in verhouding staat met de omvang van de gemeentekern waar de borden geplaatst worden;
  • Voor het plaatsen van driehoeksborden en sandwichborden rondom een lantaarnpaal graag alleen de traditionele (ongeverfde aluminium) lantaarnpalen gebruiken, dus geen authentieke/antieke sierpalen. Dit om te voorkomen dat er schade ontstaat wat hoge kosten met zich meebrengt;
  • U verwijdert de tijdelijke reclame zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 2 werkdagen) na afloop van de activiteit.

U hoeft ook geen melding hiervan te doen bij de gemeente.

Let op!
Buiten de bebouwde kom gelden andere regels.

Voor reclame uitingen langs een Waterschapsweg kunt u contact opnemen met Waterschap Rivierenland.

Voor reclame uitingen langs een Provinciale Weg kunt u contact opnemen met de Provincie Zuid-Holland.

Posters plakken

Het plakken van posters is verboden op een openbare plaats.

Verkiezingsborden

Rondom verkiezingen laten wij trotters (mobiele reclamedragers) plaatsen in al onze kernen. Deze worden geplaatst door het bedrijf Image Building.

Voor verdere informatie hierover en het aanleveren van documenten kunt u contact opnemen via verkiezingen@imagebuilding.com.

Wetgeving en beleid

Contact

Heeft u vragen neem dan contact op met het team BVK, cluster Veiligheid via apv@jouwgemeente.nl