Stemprocedure op stembureau

Op donderdag 6 juni kunt u uw stem uitbrengen op een stembureau in de gemeente Molenlanden.

Stempas en identiteitsbewijs mee

Neem bij het stemmen uw stempassen en identiteitsbewijs mee (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Anders mag u niet stemmen. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op de dag van stemming. Dit geldt ook voor een identiteitsbewijs uit een ander EU-land. U kunt zich ook identificeren met een verblijfsdocument.

Stembiljet

Lever in het stembureau uw stempas in. U krijgt een stembiljet voor de verkiezingen. In het stemhokje vult u hierop uw keuze in.

Rood potlood

U stemt door op het stembiljet het vakje van uw keuze rood te maken. Maakt u meer vakjes rood of schrijft u iets op het stembiljet waaruit uw identiteit blijkt? Dan wordt uw stem ongeldig. Na het stemmen stopt u het biljet in de stembus.

Vergissing gemaakt?

Vergist u zich bij uw keuze of maakt u per ongeluk uw stem ongeldig? Dan kunt u eenmalig een nieuw stembiljet vragen bij de stembureauleden.

Blanco stemmen

U kunt ook blanco stemmen door geen enkel vakje rood te maken. Uw stem is dan niet ongeldig, maar wordt bij de uitslag geregistreerd als een blanco stem.