Stemmen in andere gemeente

Wilt u in een andere gemeente stemmen? Dan moet u uw stempas laten omzetten in een kiezerspas. Gaat u hiervoor met uw legitimatiebewijs naar de gemeente. Door de afgifte van een kiezerspas kunt u de gewone stempas niet meer gebruiken. Als u de kiezerspas kwijt raakt, is een vervangende pas helaas niet mogelijk.

Aanvragen kiezerspas 

U kunt digitaal tot uiterlijk 3 juni 2024 en mondeling tot 5 juni 12.00 uur een kiezerspas aanvragen bij de afdeling burgerzaken. 

•    Digitaal via de website 
•    Persoonlijk (mondeling) op gemeentekantoor (Groeneweg 33 in Hoornaar) op: 

•    maandag t/m donderdag van 8.30 – 16.30 uur of
•    vrijdag van 8.30 - 15.00 uur.

Raakt u uw kiezerspas kwijt dan is deze niet te vervangen en kunt u niet stemmen.