Stemmen in andere gemeente

Wilt u in een andere gemeente stemmen? Dan moet u uw stempas laten omzetten in een kiezerspas. Deze kiezerspas krijgt u door met de stempas naar de gemeente te gaan, waar uw stempas wordt ingenomen en u een kiezerspas ontvangt.

Aanvragen kiezerspas 

Het mondeling aanvragen van kiezerspassen kan tot woensdag 22 mei 2019 tot 12.00 uur. U maakt hiervoor een afspraak via telefoonnummer: 088 75 15 000.

U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas. Het formulier dat u hiervoor nodig heeft, kunt u downloaden en samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs e-mailen naar verkiezingen@jouwgemeente.nl.

De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk maandag 20 mei 2019 door de gemeente zijn ontvangen.