Sociaal team: samen werken aan oplossingen

Inwoners van Molenlanden die ondersteuningsvragen hebben kunnen terecht bij het sociaal loket. Bij sommige vragen kan een medewerker u meteen antwoord geven. Soms is het nodig om een aantal zaken nader te bespreken. In dat geval wordt er door een medewerker van het sociaal team een afspraak met u gemaakt om uw vraag – en oplossingen - goed in beeld te krijgen. 
  
In het sociaal team werken deskundigen met verschillende achtergronden. Samen met u bekijken zij wat er aan de hand is, hoe u uw situatie kunt verbeteren en wie u daarbij kunnen ondersteunen. Er wordt één plan gemaakt waarin al uw vragen aan de orde komen. U houdt zelf zoveel mogelijk de touwtjes in handen. Het sociaal team ondersteunt u bij het oplossen van uw problemen. U krijgt één medewerker als vast aanspreekpunt. Eén die past bij uw ondersteuningsvraag.

Contact Sociaal loket Molenlanden