Slopen en/of asbest verwijderen

Algemeen

Wilt u een pand slopen? Of een gedeelte daarvan? Dan hebt u meestal geen vergunning nodig. Maar vaak moet u dit wel melden bij de gemeente.

Goed om te weten

Wanneer moet ik een sloopmelding doen?

Wilt u een gebouw of pand slopen? Of een deel daarvan? Dan bent u verplicht een sloopmelding te doen als:

 • Bij de sloop meer dan 10 m3 afval vrijkomt
 • U bij de sloop asbest verwijdert

De inhoudelijke eisen voor de melding staan in artikel 7.11 van het Bbl (Besluit bouwwerken leefomgeving). Van een melding is pas sprake als de vereiste gegevens en documenten daadwerkelijk zijn aangeleverd. Een onvolledige melding is dus geen melding.

Tijdstip indienen melding

De melding voor de sloopactiviteit moet minimaal 4 weken voor het begin van de
sloopwerkzaamheden bij het bevoegd gezag zijn ingediend.

In de volgende situaties is het toegestaan om de melding minimaal 1 week voor het begin van de sloopwerkzaamheden in te dienen:

 • het verwijderen van asbest vanwege reparatiewerkzaamheden of mutatie-
  onderhoudswerkzaamheden aan een bouwwerk dat in gebruik is. Onder de voorwaarde dat er (bij langer dan 1 week) onnodige leegstand of ernstige belemmering van het gebruiksgenot van het bouwwerk zou zijn. Mutatie-onderhoudswerkzaamheden zijn onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden bij de wisseling van huurders van huurwoningen.
 • een particulier die maximaal 35 m2 van de volgende asbesthoudende materialen in z'n geheel verwijdert uit een woonfunctie of nevengebruiksfunctie daarvan:
  - geschroefde golfplaten met hechtgebonden asbestvezels (geen dakleien)
  - vloertegels
  - niet-gelijmde vloerbedekking

Dit staat in artikel 7.10, lid 2 van het Bbl (Besluit bouwwerken leefomgeving)

Wanneer hoef ik niets te melden?

 • Als bij de sloop minder dan 10 m3 afval vrijkomt én
 • Als u bij de sloop geen asbest verwijdert en
 • Als de sloopwerkzaamheden geen erkend monument betreffen
 • Als de sloopwerkzaamheden niet verricht worden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
 • Als het slopen niet in strijd is met het bestemmingsplan

Wanneer moet ik een omgevingsvergunning aanvragen?

Soms hebt u in plaats van de sloopmelding een omgevingsvergunning nodig:

 • Bij sloopwerkzaamheden aan een erkend monument
 • Bij sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
 • (Kinderdijk-Elshout, Nieuwpoort en Noordeloos)
 • Als de sloop in strijd is met het bestemmingsplan

Hoe het werkt

Sloopmelding

 • U kunt een sloopmelding indienen via het DSO 
 • U krijgt van de gemeente een beoordelingsbrief van de sloopmelding
 • U kunt dan meteen beginnen met de werkzaamheden
 • De (mogelijk) door de gemeente aangegeven voorschriften op het vlak van gezondheid en veiligheid moet u opvolgen.

Omgevingsvergunning

 • Vraag de omgevingsvergunning minimaal 8 weken voor de werkzaamheden aan
 • Binnen 8 weken weet u of u de omgevingsvergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd

Tips voor het verwijderen en verpakken van asbest

Hoe kunt u het beste asbest verwijderen? 
Kijk voor een stappenplan op de website van de OZHZ

Flyer over asbest verwijderen

Kosten

 • Sloopmelding: gratis. 
 • Sloopvergunning: de totale sloopkosten voor het hele project waar u een omgevingsvergunning voor aanvraagt en die u heeft opgegeven bij de indiening van de aanvraag bepalen hoeveel leges u moet betalen.