Routekaart

Het Samenlevingsprogramma is een momentopname, maar geen stilleven. Op de routekaart kunt u niet alleen teruglezen hoe het proces er tot nu toe uit heeft gezien, maar ook wat het vervolg is.

Het programma is wendbaar en dynamisch om bij te kunnen sturen wanneer de samenleving of vraagstukken hierom vragen. Het proces wordt interactief vervolgd; in aansluiting met onze wijze van stads-en dorpsgericht (samen)werken dat zich steeds verder doorontwikkelt. 

Wat zou het mooi zijn als we samen met de dorpsoverleggen en de experts en geïnteresseerden uit Molenlanden het samenlevingsprogramma weer een stap verder kunnen brengen. Per thema wordt dit door alle partijen verder uitgewerkt, waarbij ieder thema in het eigen tempo tot planvorming en uitvoering komt.

Download routekaart (pdf):

2937b516-455a-4b75-82a5-51a1929a61cf