Reizen met kinderen

Reist u met uw kinderen naar het buitenland? En hebt u een andere achternaam dan zij? U hebt een bewijs nodig dat u de vader of moeder bent, of het ouderlijk gezag hebt. Hiervoor is een speciaal uittreksel BRP ontwikkeld waarop de ouder- en gezag gegevens vermeld staan. Vraagt u deze aan via burgerzaken@jouwgemeente.nl.

Graag ook een scan van uw legitimatiebewijs bijvoegen. Het uittreksel wordt opgestuurd en de factuur volgt op een later moment.

Meer informatie bij de Marechaussee