Registratie levenloos geboren kind

Algemeen

Het is voor ouders heel verdrietig als hun kind levenloos ter wereld komt. Een erkenning van het bestaan van hun kind door middel van een officiële registratie in de basis registratie personen (BRP) kan hun verdriet niet wegnemen, maar hopelijk helpen bij de verwerking daarvan. Registratie gebeurt door de gemeente waar de ouders wonen.

Hoe werkt het
Sinds 4 februari 2019 is het mogelijk om uw levenloos geboren kind in de BRP op te laten nemen. Met deze registratie wordt uw kind zichtbaar voor u via MijnOverheid en op een uittreksel van de BRP. Naast uzelf heeft alleen de ambtenaar van de burgerlijke stand inzage in deze registratie. De registratie wordt niet doorgegeven aan andere organisaties die de BRP gebruiken. Uw zorgverzekering, de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank krijgen dus geen bericht.

U kunt dit verzoek alleen voor uzelf doen en niet voor een eventuele andere ouder. Wil de andere ouder het kind ook registreren? Dan moet deze ouder zelf een verzoek tot registratie doen.

Wat u moet weten

Meer informatie over deze registratie

 • U kunt altijd een verzoek voor registratie van uw levenloos geboren kind doen. Het maakt dus niet uit hoe lang geleden de geboorte van uw kind was
 • U kunt een levenloos geboren kind laten registreren in de gemeente waar u woont
 • U heeft een akte van geboorte (levenloos) nodig. Heeft u geen afschrift of uittreksel meer? Dan kan uw woongemeente deze informatie ophalen bij de gemeente waar de akte is opgemaakt
 • Is er van uw kind een geboorteakte en een overlijdensakte opgemaakt? Dan is uw kind al geregistreerd. U hoeft geen apart verzoek tot registratie te doen. Dit is soms het geval als uw kind kort na de geboorte is overleden
 • Als uw aanvraag is verwerkt, ontvangt u van ons een nieuwe persoonslijst

Als u geen akte van geboorte (levenloos) heeft

Heeft u nog niet eerder een akte laten opmaken voor uw levenloos geboren kind? Dan kunt u dit alsnog doen.

 • Laat een akte van geboorte (levenloos) opmaken bij de gemeente waar uw kind is geboren. Was dat in één van de voormalige gemeenten van Molenlanden? Maak dan telefonisch een afspraak, via 088 75 15 000.
 • Het maakt niet uit hoe lang de zwangerschap heeft geduurd. Of hoe lang geleden de geboorte was.

Registratie soms niet mogelijk

U kunt een levenloos geboren kind niet laten registreren als:

 • U op het moment van de geboorte niet in Nederland woonde en niet stond ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).
 • U sinds 1 oktober 1994 niet meer in Nederland heeft gewoond.

Meenemen of opsturen (dan kopieën opsturen)

Geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)

 • Als u deze heeft: akte van geboorte (levenloos)
 • Eventueel trouw-/partnerschapsboekje

Kosten

Aan de registratie levenloos geboren kind zijn geen kosten verbonden. 

7a9cb840-e2c5-4e3b-a2bb-a14eeeabb216