Reconstructie Nieuwpoort-Vesting

Algemeen

Het straatwerk in het centrum van Nieuwpoort krijgt een opknapbeurt. Aannemersbedrijf Gebr. Van Breda voert dit uit in opdracht van Gemeente Molenlanden. Vanaf 21 juni 2021 zijn de eerste werkzaamheden gestart. Op de speciale projectwebsite is alle laatste informatie te vinden: www.bredabv.nl/nieuwpoort/

Werkzaamheden

De werkzaamheden vinden plaats in 29 fases. De planning is afhankelijk van diverse factoren en kan gedurende het werk aangepast worden. Er is steeds een gedeelte van de straat gestremd. Omleidingen geven wij aan met borden. Bewoners die direct gehinderd worden door de werkzaamheden of stremmingen, worden door de omgevingsmanager Elianne van der Linden op de hoogte gehouden.

Tekening reconstructie

Er is een tekening opgesteld waarop de wijzigingen ten opzichte van de bestaande situatie aangegeven zijn. Op een beperkt aantal plaatsen zijn kleine wijzigingen voorzien. In grote lijnen wordt de verharding opnieuw aangebracht zoals het ook in de huidige situatie ligt. De bestaande materialen worden daarbij hergebruikt en de afwatering verbeterd.

Onderstaand vind u een overzicht van de wijzigingen.

 

Onderwerp

Maatregel

1 Brug Hangsloot De huidige brug wordt vervangen voor een smallere eenvoudigere brug, qua uiterlijk en materialisering passend in de omgeving.
2 Laadpalen elektrische auto’s Op de parkeerplaats op t’Hooft is een dubbele laadpaal geplaatst.
3 Buslijnen In overleg met Qbuzz gaat lijn 90 richting Utrecht via Langerak-Zuid rijden zodra de verbindingsweg open is. De grote bus gaat dan niet meer door de Hoogstraat. De kleinere bussen van de andere lijnen blijven door de Hoogstraat rijden.
4 Blauwe zones De bestaande blauwe zones worden bij winkels gehandhaafd. Daar waar geen winkels meer zijn worden ze opgeheven.
5 Verbindingsweg Langerak-Zuid De verbindingsweg door Langerak-Zuid tussen de Nieuwpoortseweg en de Wouter van Langherakelaan kan helaas nog niet gebruikt worden. Bezwaren tegen de bouw van de brug aan het einde van de Wouter van Langherakelaan moeten nog behandeld worden door de rechtbank. Wanneer de verbindingsweg opengesteld kan worden kan nu nog niet gezegd worden.
6 Eenrichtingverkeer Bij de Waterschuur. Bij de Waterschuur wordt eenrichtingverkeer tussen de Hoogstraat en de parkeerplaats bij de begraafplaats. Verkeer mag daarbij alleen vanaf de Hoogstraat richting de begraafplaats rijden. De parkeerplaats blijft van beide zijden bereikbaar.
7 Parkeerplaats Schippersweg De parkeervakken worden waar nodig op gewenste breedte (2,5m) gemaakt met voldoende uitstapruimte voor de buitenste vakken. De blokhagen langs de buitenste vakken worden verwijderd om dat te realiseren. De bomen op de parkeerplaats Schippersweg blijven behouden. Deze hebben een belangrijke functie in klimaatadaptatie en CO2 reductie.
8 Komgrenzen (oost- en westelijke toegangen) De toegangen naar Nieuwpoort op Veersedijk/Hoogstraat en Lekdijk/Hoogstraat worden aangelegd met drempels aan beide zijden en
9 Rolstoelopritje bij kapsalon en Gallery Is opgenomen op de tekening.
10 Zwaar materieel tijdens de uitvoering In het contract met de aannemer voor de reconstructie zijn voorwaarden opgenomen over het in te zetten materieel.
11 Kastanjeboom achteraan Achter het Arsenaal. De boom wordt verwijderd ivm beschadiging en ziekte. Er wordt een andere, bij voorkeur van wat groter formaat boom, teruggeplaatst. Het streven is een kastanjeboom terug te plaatsen. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van een geschikte boom.
12 Grasberm Buitenhaven De grasberm aan de kopse kant van de Buitenhaven (tegenover de coupure) wordt omgevormd naar plantsoen. Er worden blauwe en gele bloeiende planten aangeplant.
13 Groeiplaatsverbetering bomen buitenhaven.

Rondom de bomen die langs de Buitenhaven staan wordt zoveel mogelijk groeiplaatsverbetering toegepast. Daardoor ontstaan een aantal

groenvakjes om de bomen die ingeplant worden met gele en blauwe bloeiende planten.

14 Trottoirbanden Hoogstraat De bestaande trottoirbanden met “gewassen grind” deklaag worden vervangen voor betonbanden in hardsteenkleur (antraciet). Deze hebben de uitstraling van natuursteen wat meer passend is in deze omgeving.

 

1fed864d-7368-463f-a27a-102a4138039a

Communicatie

Elianne van der Linden is omgevingsmanager op dit project. Zij is elke maandagmiddag vanaf 14:00 aanwezig op het project voor vragen. U kunt gratis de Omniom-app downloaden via onderstaande QR-codes. Via deze app wordt u wekelijks op de hoogte gehouden en kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager.

55a1e95d-b94e-471a-bd69-93583af18971

Contactgegevens uitvoerder

De uitvoerder voor dit project is Hennie Dappers, hij is bereikbaar op nieuwpoort@bredabv.nl of 06-82699360