Projecten in Molenlanden

Algemeen

De gemeente Molenlanden telt 20 kernen waar altijd wel gebouwd wordt. Door particulieren en ontwikkelaars en (al dan niet in samenwerking met) de gemeente.

Welke bouwprojecten zijn er?

Op de website projectenmolenlanden.nl vindt u informatie over verschillende projecten in Molenlanden. Dit kan gaan over bouwprojecten, zoals het bouwen van nieuwe woonwijken en voorzieningen voor de samenleving. Maar ook over de aanpassing van een weg, het aanleggen van extra groen of het herinrichten van een woonwijk. Kortom er is volop bedrijvigheid in de gemeente.

Vakteam Projecten en Buitenruimte zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze projecten. Dit doen zij in samenwerking met allerlei teams binnen de gemeente. En ook daarbuiten, zoals inwoners, verenigingen, ontwikkelaars, andere overheden en nog veel meer partners. Ons motto: samen bouwen aan Molenlanden!

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen? Neem dan contact op met de betreffende projectleider.

CPO

De gemeente Molenlanden heeft veel kennis en ervaring opgedaan met CPO-projecten. Dit zijn projecten waarbij inwoners zonder tussenkomst van een projectontwikkelaar hun eigen woning ontwikkelen. Geregeld wordt de gemeente benaderd door mensen die geïnteresseerd zijn in CPO. Daarom heeft vakteam Projecten een flyer gemaakt die in het kort en op heldere wijze duidelijk maakt wat er bij een CPO-project komt kijken.

Bent u na de flyer nog steeds enthousiast, dan is er voor de volgende stap een werkwijzer ontwikkeld. Deze kunt u net als de flyer downloaden en doorlezen. U kunt de werkwijzer ook samen met een projectleider vrijblijvend doornemen. Neemt u dan contact op met de projectleiders van team Projecten het algemene telefoonnummer: 088 75 15 000.