Plan voor opvang AMV'ers

Algemeen

Op 5 september is er in de late namiddag een brief verzonden aan de gemeenteraad met de mededeling dat het Nidos niet doorgaat met het initiatief van de opvang in de Boerenklaas. ‘Wat wij nu hebben vernomen heeft dit te maken met het feit dat Nidos en de eigenaar van Boerenklaas niet tot eenzelfde beeld zijn gekomen met betrekking tot de benodigde buitenruimte’. Officiële communicatie volgt nog, de raadsinformatiebrief is hier opgenomen.

Vragen en antwoorden

Er zijn bij de inloopavond van 20 juni veel vragen gesteld over de opvang van de alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers) met verblijfstatus in de Boerenklaas. In onderstaand overzicht staan deze per thema gebundeld. Mocht u nog een vraag hebben, mail deze dan naar info@molenlanden.nl

Vragen en Antwoorden opvang Boerenklaas AMV - versie 14-07-2023

Meer informatie

Uw vragen kunt u mailen naar info@molenlanden.nl of bel tijdens kantooruren naar de gemeente via telefoonnummer 088 – 75 15 000.