Plan voor opvang AMV'ers

Het college van Molenlanden heeft zich op 7 februari in principe positief uitgesproken om opvang in een deel van de voormalige Boerenklaas mogelijk te maken voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De inwoners van Brandwijk-Molenaarsgraaf ontvangen deze week een brief over het voornemen van NIDOS om hier gedurende 5 jaar 10 minderjarige vluchtelingen met status in een kleinschalige opvang te begeleiden.
 
In Nederland is, naast de bekende opvang van diverse groepen vluchtelingen, ernstig behoefte aan opvangplekken voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen met verblijfstatus. Aan gemeenten is eind vorig jaar  een dringende oproep door minister de Jonge en staatssecretaris Van der Burg gedaan om te zoeken naar geschikte mogelijkheden. Samen met NIDOS, de organisatie in Nederland die verantwoordelijk is voor de opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige vluchtelingen met verblijfstatus, is in Molenlanden gezocht naar een mogelijke locatie. 

Langdurige opvang alleenstaande minderjarige vluchtelingen met verblijfstatus in Brandwijk
Een deel van “de Boerenklaas” in Brandwijk staat al langere tijd te huur. NIDOS is gewezen op deze locatie. Na een bezoek heeft NIDOS aangegeven dat het pand, na verbouwing, een geschikte locatie is voor de opvang van 10 minderjarige vluchtelingen. Op deze locatie zal 24-uurs-begeleiding voor de jongeren aanwezig zijn. Het is de bedoeling dat de jongeren 5 jaar in de Boerenklaas kunnen blijven wonen. De betrokkenen spreken die termijn af in een huurovereenkomst. 

Vergunningverlening nodig voor aanpassing
TMC PRO, contractpartner van NIDOS, verzorgt de huisvesting en begeleiding van de alleenstaande minderjarige vluchtelingen met verblijfstatus en zal de locatie geschikt maken. NIDOS geeft hen daarvoor opdracht als alle benodigde vergunningen door de gemeente zijn verstrekt. De bestemming van dit pand moet veranderen naar ‘groepswonen’. Binnenkort start hiervoor een vergunningprocedure. 

NIDOS is verantwoordelijk voor de alleenstaande minderjarige vluchtelingen met verblijfstatus
Voogdijorganisatie NIDOS heeft het voogdijschap over de alleenstaande minderjarige vluchtelingen met verblijfstatus. TMC PRO is de organisatie die gaat zorgen voor de opvang en begeleiding van de jongeren 24 uur per dag. Op deze locatie worden alleenstaande minderjarige vluchtelingen met verblijfstatus (vanaf 15 jaar en ouder) opgevangen. Dat betekent dat zij een bestaan mogen opbouwen in Nederland.

Komende tijd naar mogelijke realisatie
De vergunningverlening neemt enkele maanden in beslag. Als de vergunning wordt verstrekt, volgt een verbouwperiode van ongeveer 3 maanden. Voordat de opening plaatsvindt organiseren TMC PRO en NIDOS een Open Huis-activiteit, bijvoorbeeld een koffiemoment voor belangstellenden. 
 

Meer informatie

Uw vragen kunt u mailen naar: crisisnoodopvang@jouwgemeente.nl of bel tijdens kantooruren naar de gemeente via telefoonnummer 088 – 75 15 000.