Permanente reclame

Permanente reclame (bijv. gevelreclame of reclamezuilen) zijn in de meeste gevallen vergunningsplichtig. Dit is afhankelijk van de regels uit het bestemmingsplan. Informeer hiervoor via infobouwzaken@jouwgemeente.nl of bel via 088 7515000 en vraag naar de medewerker van Bouw- en Woningtoezicht.