Onderzoeksprogramma Molenlanden

Gezamenlijk onderzoek samenwerkende gemeenten

De gemeente Molenlanden bereidt samen met de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht (vervolg-)onderzoek voor naar mogelijke concentraties Pfas-stoffen, waaronder PFOA en GenX in gewassen. Dit onderzoek gaat zo'n negen maanden duren. De verwachting is dat het RIVM voor het nieuwe gewasseizoen een advies kan geven over de consumptie van groenten en fruit uit eigen (moes-)tuin op basis van de resultaten van het onderzoek. 

Rapport PFOA-onderzoek fase 1 t/m 4

Molenlanden (voorheen de gemeenten Molenwaard en Giessenlanden) heeft in 2018 en 2019 gefaseerd een onderzoeksprogramma laten uitvoeren naar de verspreiding en concentraties PFOA en GenX in de gemeente.

De conclusie is dat overal in de gemeente PFOA in meer of mindere mate voorkomt in de grond. GenX is niet aangetroffen in de grond. De hoogste concentraties zijn gevonden in een berm aan de Polderweg West ten zuidoosten van Molenaarsgraaf, in Wijngaarden en in enkele weilanden in de gemeente.

Bij de Polderweg West gaat het om een structureel hogere PFOA-concentratie, waarvoor geen duidelijke potentiële bron naar voren is gekomen.

In Wijngaarden betreft het een verhoogde concentratie in een moestuin, waarbij overigens de grenswaarde voor wonen met moestuin niet wordt overschreden.

Ten aanzien van de onderzochte weilanden is de conclusie, dat bij 12 van de 32 bovengrondmonsters de risicogrenswaarde van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor veeteelt, die op 15 juli 2019 is gepubliceerd, wordt overschreden. Dit vormt niet direct een risico, deze grenswaarde is namelijk niet bedoeld voor individuele metingen. Overschrijding duidt pas op een risico als alle grond in Nederland boven de risicogrenswaarde verontreinigd is.