Onderzoeken

De gemeente Molenlanden voert regelmatig onderzoeken uit.

TipMolenlanden en onderzoeksresultaten

Gemeente Molenlanden voert meerdere onderzoeken per jaar uit. Bijvoorbeeld via een raadgevend burgerpanel: TipMolenlanden. De gemeente stelt een aantal keren per jaar vragen aan het burgerpanel. Het helpt de gemeente om een goed beeld te krijgen bij de mening van inwoners over bepaalde thema’s.

TipMolenlanden is een raadgevend burgerpanel in de gemeente Molenlanden waar alle inwoners van 16 jaar en ouder aan deel kunnen nemen. De lokale krant Het Kontakt en de gemeente Molenlanden stellen elk eigen onderzoeksvragen aan het panel.

Wilt u meer weten of meedenken in het burgerpanel? U kunt zich opgeven via www.tipmolenlanden.nl.

Voor onderzoeken die we eerder hebben uitgevoerd en de resultaten daarvan: klik op onderstaande button.

Onderzoeken TipMolenlanden