Onderzoek weilanden, zuivel, kuilgras en eieren

Om inzicht te krijgen in de PFOA-concentraties in de bovengrond van weilanden zijn in 2018 en 2019 26 locaties verspreid over de gemeente onderzocht. Alle onderzoeksresultaten voor weilanden zijn getoetst aan de risicogrenswaarde van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor veeteelt, die op 15 juli 2019 is gepubliceerd. Deze grenswaarde is afgeleid van toepassing van PFOA houdende grond of bagger op weilanden. 12 van de 32 bovengrondmonsters overschrijden deze risicogrenswaarde. Dit vormt niet direct een risico, deze grenswaarde is namelijk niet bedoeld voor individuele metingen. Overschrijding duidt pas op een risico als alle grond in Nederland boven de risicogrenswaarde verontreinigd is.

Een onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) naar de concentraties PFOA in zuivelproducten, kuilgras en eieren in de Alblasserwaard, waaronder in de voormalige gemeente Molenwaard, bevestigt dit. Uit dit onderzoek blijkt, dat de gezondheidskundige grenswaarden voor PFOA en GenX in de bemonsterde producten niet worden overschreden.