Onderzoek naar gezondheid

Tijdens de inwonersavond in de zomer van 2018, stelden inwoners vragen over de gezondheid. De Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) voerde mede daarom een gezondheidsonderzoek uit.

De vraag was of testis- en nierkanker in onze gemeente vaker voorkomt dan in de rest van Nederland. Dit is niet zo. Dit onderzoek richtte zich zowel op de voormalige gemeente Molenwaard geheel, als op de verschillende kernen binnen die gemeente en laat zien dat er niet meer gevallen zijn dan te verwachten is op basis van landelijke cijfers (over de periode 1995 t/m 2016). De DG&J ziet daarom geen aanleiding tot nader onderzoek naar kanker in onze gemeente.