Ondersteuningsverklaring afleggen

Dit is mogelijk van dinsdag 9 tot en met dinsdag 23 april 2024. 

Waar en op welke tijden mogelijk in Molenlanden:

Gemeentekantoor in Hoornaar op maandag t/m donderdag van 9.00 -16.30 uur en op vrijdag van 9.00 – 15.00 uur, zonder afspraak. Adres: Groeneweg 33
Op het servicepunt De Spil in Bleskensgraaf, alleen op afspraak. Belt u naar 088 7515000 om een tijdstip af te spreken. Parkeren aan Melkwegplein 1, 2971 XB Bleskensgraaf.
Neemt u de ondersteuningsverklaring en een geldig legitimatiebewijs mee.

Ondersteuningsverklaringen (model H 4) zijn vereist als partijen:

voor het eerst deelnemen aan de verkiezing
bij de vorige verkiezing geen zetel(s) hebben behaald
deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding)
Zie Kieswet art. H 4.