Nieuw hoogspanningstracé

Nieuw Hoogspanningstracé
'Verbinding 1 doorkruist, naar alle waarschijnlijkheid, de gemeente Molenlanden. Verbinding 2 niet'

Gemeente Molenlanden betrokken in verkenning aanleg nieuwe hoogspanningsverbinding (380 kV-verbinding)

Gemeente Molenlanden en de regio zijn door het ministerie van EZK en TenneT geïnformeerd over de noodzaak van een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel of Crayestein. Deze is nodig om een tekort op het hoogspanningsnetwerk te voorkomen en de energietransitie aan te kunnen. De gemeente Molenlanden begrijpt de noodzaak hiervan en streeft naar regionale samenwerking. Daarnaast vraagt de gemeente bij het ministerie en TenneT aandacht voor burgerparticipatie en voor de maatschappelijke opgaven in het gebied. De eerste officiële stap in de verkenning is op 13 januari 2023 gestart met de publicatie van de Nota Voornemen & Participatie door het ministerie.

Inspreken t/m 23 februari 2023

U kunt t/m donderdag 23 februari uw mening delen over de extra hoogspanningsverbinding. Wat zijn de aandachtspunten of mogelijke andere oplossingen? Laat het weten via dit digitale reactieformulier.

Lees hier het persbericht van gemeente Molenlanden naar aanleiding van de publicatie.

Op de website van TENNET leest u meer over de noodzaak van een nieuwe, extra hoogspanningsverbinding tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel of Crayestein.

Op de website van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) leest u meer over de procedure van het project, waar u stukken kunt inzien en waar en wanneer de informatieavonden in de regio worden georganiseerd.

14 februari: online informatiebijeenkomst verkenning aanleg nieuwe hoogspanningsverbinding

Op 24 januari heeft de eerste informatieavond die het ministerie van EZK en Tennet organiseren plaats gevonden in Nieuw-Lekkerland. Op dinsdag 14 februari vindt de digitale informatiebijeenkomst plaats van 19.00 tot 20.30 uur via Zoom. Tijdens deze onlinebijeenkomst worden presentaties gegeven en kunt u vragen stellen via de chat. Het is ook mogelijk om van tevoren vragen in te dienen bij het ministerie.

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan via het aanmeldformulier op de website van EZK.

In de media

Lees hier, hier en hier een aantal artikelen die onlangs zijn verschenen over dit onderwerp.