Nieuw hoogspanningstracé

Nieuwe Hoogspanningsverbinding 380 kV

Vanuit de gemeente Molenlanden zijn er 519 zienswijzen ingediend over de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) voor een nieuwe, extra hoogspanningsverbinding tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel of Crayestein. In totaal zijn er 699 zienswijzen ingediend vanuit alle gemeenten en provincies.

De 699 zienswijzen die zijn ingediend zijn inmiddels allemaal voorzien van een reactie door het projectteam van het Ministerie van EZK. De reacties kunt u lezen in de Nota van Antwoord, die door het Ministerie van EZK gepubliceerd is op www.rvo.nl/hoogspanningsverbinding-g-k-c. U vindt de definitieve NRD op www.rvo.nl/hoogspanningsverbinding-g-k-c.

Na de publicatie van het NRD gaat de verkenningsfase van start. In deze fase voeren het Ministerie van EZK en Tennet verschillende onderzoeken uit, die beschreven zijn in de NRD. De gemeente Molenlanden wordt door middel van ambtelijke projectgroepen en bestuurlijke overleggen op de hoogte gehouden. Het aspect gezondheid vanwege cumulatieve effecten van meerdere hoogspanningsverbindingen blijft onze nadrukkelijke aandacht houden. Daarvoor betrekken wij als gemeente zelf deskundigen op dat gebied.

Meer informatie vindt u op de nieuwspagina op de website van TenneT

Op de website van TENNET leest u meer over de noodzaak van een nieuwe, extra hoogspanningsverbinding tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel of Crayestein.

Op de website van EZK vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Raadsinformatiebrieven

Bekijk hieronder een drietal raadsinformatiebrieven die dit jaar aan de raad zijn gestuurd:

Brief febr 2024

Brief mei 2023

Brief mrt 2023

Brief  jan 2023

In de media

Lees hierhier, hier en hier een aantal artikelen die onlangs zijn verschenen over dit onderwerp.