Nieuw hoogspanningstracé

Er zijn 10 mogelijke routes (corridors) in het zoekgebied getekend
Er zijn 10 mogelijke routes (corridors) in het zoekgebied getekend, waarvan er 4 over gemeente Molenlanden lopen.

Tot en met 6 juli mogelijkheid tot indienen reactie (zienswijze) op concept-NRD

De gemeente Molenlanden wil haar inwoners erop wijzen dat het tot en met donderdag 6 juli mogelijk is om een reactie (zienswijze) in te dienen op de conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) over de nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding die mogelijk door onze gemeente gaat lopen. Verderop op deze pagina vindt u de link naar de concept-NRD; via deze link vindt u ook uitleg over wat een NRD is.

Zie onderaan deze pagina een kaartje met daarop de mogelijke routes (corridors).

Flyer

Deze flyer is vrij van rechten te downloaden en mag door inwoners verspreid worden binnen de gemeente Molenlanden.

Wat houden de plannen van ministerie van EZK en TenneT in?

Voor de verzwaring van het elektriciteitsnet gaan het ministerie van EZK en TenneT een nieuwe verbinding maken tussen de hoogspanningsstations Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel of tussen Geertruidenberg en Dordrecht. Er zijn 10 mogelijke routes (corridors) in het zoekgebied getekend, waarvan er 4 over gemeente Molenlanden lopen. U kunt alle routes in detail bekijken op de projectatlas van Tennet. Hier kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om vragen te stellen over de routes.

U vindt de projectatlas hier

Indienen van een reactie (zienswijze)

U kunt uw zienswijze op de concept NRD indienen op de website van het ministerie van EZK. Hier heeft u tot en met donderdag 6 juli de tijd voor. Dit kan op 3 manieren:

1. Digitaal: u kunt uw standpunt of reactie (zienswijze) insturen via het digitale reactieformulier op deze website.

2. Schriftelijk: door een brief te sturen naar: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt HSV Geertruidenberg-Krimpen a/d IJssel of Crayestein, Postbus 111, 9200 AC Drachten

3. Telefonisch: op werkdagen (9-17 uur) kunt u bellen met Bureau Energieprojecten via 070-3798979

De gemeente gaat zelf een zienswijze indienen, deze kunt u lezen in het Raadsvoorstel hieronder. Daarnaast wordt er ook met de regio een zienswijze ingediend.

Bekijk hier het Raadsvoorstel.

Wat zet u in uw reactie (zienswijze)?

De gemeente wil nogmaals het nut en belang benadrukken van het indienen van uw eigen zienswijze. Doe dit in uw eigen bewoordingen en gebruik hiervoor uw eigen argumenten. Het ministerie van EZK en TenneT moeten elke zienswijze beantwoorden en in overweging nemen.

Gemeente Molenlanden kan inwoners helaas niet ondersteunen bij het formuleren van een zienswijze.

Meer weten over de concept NRD?

Op de website van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) leest u meer over de procedure van het project, waar u stukken kunt inzien en waar en wanneer de informatieavonden in de regio worden georganiseerd. Op deze website kunt u ook uw zienwijze indienen. 

Op de website van TENNET leest u meer over de noodzaak van een nieuwe, extra hoogspanningsverbinding tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel of Crayestein.

Raadsinformatiebrieven

Bekijk hieronder een drietal raadsinformatiebrieven die dit jaar aan de raad zijn gestuurd:

Brief 1

Brief 2

In de media

Lees hierhier, hier en hier een aantal artikelen die onlangs zijn verschenen over dit onderwerp.