MOLENLANDEN BESPAART ENERGIE iedereen kan wat doen!

De gemeente Molenlanden bouwt aan een duurzame toekomst. Dit doet we samen met onze inwoners. Het is daarbij belangrijk dat we ons energieverbruik verminderen door energie te besparen. Dit is niet alleen goed voor het klimaat, maar zorgt ook voor een lagere energierekening en meer comfort in huis. En alles wat we nu kunnen besparen, hoeven we niet op te wekken.

Om inwoners in Molenlanden te helpen hun woning te verduurzamen werkt Gemeente Molenlanden samen met onder andere ‘Het Nieuwe Wonen’ en het ‘Regionaal Energieloket’. U kunt bijvoorbeeld een gratis wooncoachgesprek aanvragen of een warmtescan regelen. Ook krijgt u uitleg over verschillende maatregelen, kunt u de huisscan doen, maatwerkadvies aanvragen en advies krijgen over de stappen die je moet nemen om je woning te verduurzamen.

En wilt u zonnepanelen, maar kan of wenst u dit niet op eigen dak, kijk dan eens  op www.ecmolenlanden.nl voor meer informatie.

Voor inspiratie, kennis en kunde willen wij u verwijzen naar de Stichting Duurzaam Molenlanden. Zij verbinden Molenlanders, initiatieven en projecten rondom de thema’s Energietransitie, Biodiversiteit, Klimaatadaptatie en Circulariteit. Ze laten duurzame projecten en initiatieven van Molenlanders zien en hopen daarmee andere Molenlanders aan te zetten om in beweging te komen. Ga voor meer informatie naar https://www.duurzaammolenlanden.nl

 

Kijk hieronder voor:

Kalender en lopende acties

* 15 november Online Energiecafé ‘Hoe verlaag ik mijn energierekening?’ door het Nieuwe Wonen op maandag 15 november 2021 om 19.30 uur. Aanmelden en info www.hetnieuwewonen.nl/aanmelding

* 22 november Proeflokaal ‘Steeds meer extreem weer. Is uw straat er klaar voor?’ door Stichting Duurzaam Molenlanden op maandag 22 november om 20.00 uur. Aanmelden en info www.duurzaammolenlanden.nl

* 25 november Uitreiking Duurzaamheidsprijzen Molenlanden. Voor meer informatie klik je op onderstaande button.

* 30 november Webinar ‘Van het aardgas af? Alles weten over de warmtepomp’ door het Regionaal Energieloket op maandag 30 november om 19.30 uur. Aanmelden en info www.regionaalenergieloket.nl/molenlanden

Duurzaamheidsprijs Molenlanden

Energiedashboard

Energietransitie

De verduurzaming van ons gebied heeft de volle inzet van een groot deel van onze inwoners. We zien dan ook steeds meer initiatieven, stichting(en) en coöperaties met duurzaamheidsdoelstellingen ontstaan.

Veel van de initiatieven richten zich op het reduceren van het verbruik van elektra en aardgas en aan de andere kant het duurzaam opwekken van energie. Elk initiatief start vanuit inzicht in het huidige verbruik en daarnaast het inzicht van wat er al opgewekt wordt. Om initiatieven een helpende hand te bieden heeft is dit energiedashboard gemaakt.

Het dashboard biedt een eerste indicatief inzicht van het energieverbruik van de gemeente, kern of een vergelijk tussen het verbruik van een kern en het gemeentelijk gemiddelde. Daarnaast is er bij benadering aangegeven welk percentage energie duurzaam wordt opgewekt ten opzicht van het energie verbruik, hoe groot het aandeel woningen met zonnepanelen in de gemeente of juist in de kern is en hoeveel zonnepanelen er nog geïnstalleerd moeten worden om het volledige elektra verbruik van de woningen in de gemeente duurzaam op te wekken. (Noot: het is niet mogelijk om postcoderoosprojecten op bedrijfsdaken aan woningen toe te delen vanwege de opbouw van de beschikbare data). 

Het dashboard wordt elk jaar geactualiseerd op basis van de dan beschikbare- en vergelijkbare data. De brondata zijn in het dashboard weergegeven en zijn veelal ca. 2 jaar oud, recentere vergelijkbare data is tot op heden niet beschikbaar.

Link naar Energiedashboard

  • De herindeling van de wijken zorgt ervoor dat de afbakening van kernen verandert door de jaren heen. Gebruik dus de gegevens als indicatieve cijfers voor jouw ‘kern’ en vergelijk ze ook relatief gezien met andere kernen in hetzelfde jaar.
  • In alle jaren geldt dat er buiten de kernen om nog ‘verspreide huizen’ zijn die niet als categorie zijn mee genomen. Het totaal van alle kernen telt in alle jaren hierdoor niet op tot het gemeentelijk totaal.
  • Voor ‘exacte cijfers’ kan de gebruiker altijd via het ‘i’ knopje bij iedere tegel de bron data opzoeken! (dit bevindt zich in het balkje met het jaartal 2019 ‘<’)

*Het dashboard puur is bedoeld voor een eerste indicatief inzicht en geeft geen absolute getallen weer.

Financiering en duurzame subsidies

Gemeente Molenlanden vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk woningen energiezuinig worden. Om deze reden biedt de gemeente haar inwoners de verduurzamingslening aan voor het financieren van duurzaamheidsmaatregelen. De lening maakt het mogelijk om tegen aantrekkelijke voorwaarden en een lage rente geld te lenen voor energiebesparende maatregelen in en aan de eigen woning. Ook duurzame maatregelen bij nieuw te bouwen woningen en de aanschaf van zonnepanelen via een postcoderoosregeling komen in aanmerking voor de verduurzamingslening.

Meer informatie leningen  

Meer informatie subsidies

Energie besparen voor huurders

Ook huurders worden gestimuleerd en ondersteund bij het energiezuinig maken van de woning. Hierbij werkt de gemeente samen met de woningcorporaties ‘Lek en Waard Wonen’, Tablis Wonen’ en ‘KleurrijkWonen’ en de huurdersorganisaties. In november 2021 wordt er meer over bekendgemaakt, maar het is nu al mogelijk om gratis een wooncoach te laten langskomen voor adviezen over energie besparen en hoe de energierekening te verlagen. 
Kijk voor meer informatie op: https://hetnieuwewonen.nl en https://regionaalenergieloket.nl/molenlanden

 

Duurzame Boerderij- en Monumentenroute 30 oktober en 6 november 2021

Het verduurzamen van monumenten en woonboerderijen vraagt om zorgvuldigheid en maatwerk. Welke maatregelen zijn het beste voor het pand, wat is wel en niet toegestaan en welke financiële mogelijkheden zijn er? Om woningeigenaren hierbij te helpen, wordt er in samenwerking met Stichting Boerderij en Erf en de gemeenten Molenlanden, Vijfheerenlanden en  Krimpenerwaard een Duurzame Boerderij- en Monumentenroute georganiseerd.

Geïnteresseerden kunnen op 30 oktober en 6 november op bezoek bij woningeigenaren die hun panden al (deels) hebben verduurzaamd. Voor meer informatie en het maken van een afspraak zie www.boerderijenerf.nl

 

Je woning verduurzaamd? deel je tips met andere inwoners

Gemeente Molenlanden zoekt huiseigenaren die hun ervaringen met o.a. isolatie, warmtepompen of zonnepanelen willen delen met buurtgenoten. Om alle inwoners te inspireren zijn we op zoek naar goede voorbeelden.  

We gaan deze voorbeelden onder de aandacht brengen via een onafhankelijk platform, De Nationale Duurzame Huizen Route. Hier kunnen inwoners terecht voor kennis en inspiratie rondom het verduurzamen van hun woning.

Heb je je huis verduurzaamt? en wil je anderen hiermee inspireren? Voor meer informatie en aanmelden kijk op Meld jouw huis aan! - Duurzame Huizen Route