MOLENLANDEN BESPAART ENERGIE iedereen kan wat doen!

Algemeen

Kijk hieronder voor:

Kalender en lopende acties

17 t/m 24 september WEEK VAN DE DUURZAAMHEID MOLENLANDEN

 

Webinar ‘Help, mijn woning lekt warmte!’

Op 8 februari 2022 is er een Online Energiecafé ‘Help, mijn woning lekt warmte!’. Via deze online bijeenkomst krijgt u tips en adviezen hoe u warmtelekken het beste kunt isoleren. Dit kan vaak al met kleine maatregelen. Ook kunt u vragen stellen over uw eigen warmtescanfoto als u heeft meegedaan aan de warmtescanactie.

Meer informatie over de actie en het event en voor het aanmelden voor een gratis warmtescan van uw woongevel vindt u op www.hetnieuwewonen.nl/aanmelding

Webinar over de warmtepomp gemist?

Op 30 november organiseerde het Regionaal Energieloket een landelijk webinar met de titel ‘ik wil nu al van het aardgas af, hoe doe ik dat? Alles over de warmtepomp’. Tijdens het webinar werden verschillende typen van elektrisch verwarmen gepresenteerd, zijn de voor- en nadelen besproken en werden veelvoorkomende vragen behandeld.

Heeft u het webinar gemist? U kunt deze rustig nog eens terugkijken via www.regionaalenergieloket.nl/molenlanden . Klik op ‘verdiepende webinars voor bewoners’

Energiedashboard

Energietransitie

De verduurzaming van ons gebied heeft de volle inzet van een groot deel van onze inwoners. We zien dan ook steeds meer initiatieven, stichting(en) en coöperaties met duurzaamheidsdoelstellingen ontstaan.

Veel van de initiatieven richten zich op het reduceren van het verbruik van elektra en aardgas en aan de andere kant het duurzaam opwekken van energie. Elk initiatief start vanuit inzicht in het huidige verbruik en daarnaast het inzicht van wat er al opgewekt wordt. Om initiatieven een helpende hand te bieden heeft is dit energiedashboard gemaakt.

Het dashboard biedt een eerste indicatief inzicht van het energieverbruik van de gemeente, kern of een vergelijk tussen het verbruik van een kern en het gemeentelijk gemiddelde. Daarnaast is er bij benadering aangegeven welk percentage energie duurzaam wordt opgewekt ten opzicht van het energie verbruik, hoe groot het aandeel woningen met zonnepanelen in de gemeente of juist in de kern is en hoeveel zonnepanelen er nog geïnstalleerd moeten worden om het volledige elektra verbruik van de woningen in de gemeente duurzaam op te wekken. (Noot: het is niet mogelijk om postcoderoosprojecten op bedrijfsdaken aan woningen toe te delen vanwege de opbouw van de beschikbare data). 

Het dashboard wordt elk jaar geactualiseerd op basis van de dan beschikbare- en vergelijkbare data. De brondata zijn in het dashboard weergegeven en zijn veelal ca. 2 jaar oud, recentere vergelijkbare data is tot op heden niet beschikbaar.

Link naar Energiedashboard

  • De herindeling van de wijken zorgt ervoor dat de afbakening van kernen verandert door de jaren heen. Gebruik dus de gegevens als indicatieve cijfers voor jouw ‘kern’ en vergelijk ze ook relatief gezien met andere kernen in hetzelfde jaar.
  • In alle jaren geldt dat er buiten de kernen om nog ‘verspreide huizen’ zijn die niet als categorie zijn mee genomen. Het totaal van alle kernen telt in alle jaren hierdoor niet op tot het gemeentelijk totaal.
  • Voor ‘exacte cijfers’ kan de gebruiker altijd via het ‘i’ knopje bij iedere tegel de bron data opzoeken! (dit bevindt zich in het balkje met het jaartal 2019 ‘<’)

*Het dashboard puur is bedoeld voor een eerste indicatief inzicht en geeft geen absolute getallen weer.

Financiering en duurzame subsidies

Gemeente Molenlanden vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk woningen energiezuinig worden. Om deze reden biedt de gemeente haar inwoners de verduurzamingslening aan voor het financieren van duurzaamheidsmaatregelen. De lening maakt het mogelijk om tegen aantrekkelijke voorwaarden en een lage rente geld te lenen voor energiebesparende maatregelen in en aan de eigen woning. Ook duurzame maatregelen bij nieuw te bouwen woningen en de aanschaf van zonnepanelen via een postcoderoosregeling komen in aanmerking voor de verduurzamingslening.

Meer informatie leningen  

Meer informatie subsidies

Energie besparen voor huurders

Ook huurders worden gestimuleerd en ondersteund bij het energiezuinig maken van de woning. Hierbij werkt de gemeente samen met de woningcorporaties ‘Lek en Waard Wonen’, Tablis Wonen’ en ‘KleurrijkWonen’ en de huurdersorganisaties.

Wil je advies hoe je energie bespaart en daardoor je energierekening kunt verlagen, kun je eventueel gratis een wooncoach laten langskomen. 


Kijk voor meer informatie op: https://hetnieuwewonen.nl en https://regionaalenergieloket.nl/molenlanden

 

Duurzame Boerderij- en Monumentenroute krijgt vervolg!

Op 30 oktober en 6 november hebben 20 woningeigenaren van verduurzaamde boerderijen en monumenten in Molenlanden, Vijfheerenlanden en Krimpenerwaard hun deuren opengezet voor belangstellenden. In totaal zijn er 120 bezoeken afgelegd. Sommige bezoekers hebben zelf meerdere boerderijen bezocht. De reacties zijn heel positief! De bezoekers kwamen niet zomaar kijken, maar wilden zich oriënteren om ook met hun eigen pand met verduurzaming aan de slag te gaan.

Je woning verduurzaamd? deel je tips met andere inwoners

Gemeente Molenlanden zoekt huiseigenaren die hun ervaringen met o.a. isolatie, warmtepompen of zonnepanelen willen delen met buurtgenoten. Om alle inwoners te inspireren zijn we op zoek naar goede voorbeelden.  

We gaan deze voorbeelden onder de aandacht brengen via een onafhankelijk platform, De Nationale Duurzame Huizen Route. Hier kunnen inwoners terecht voor kennis en inspiratie rondom het verduurzamen van hun woning.

Heb je je huis verduurzaamt? en wil je anderen hiermee inspireren? Voor meer informatie en aanmelden kijk op Meld jouw huis aan! - Duurzame Huizen Route