Meldpunt Wet Goed Verhuurderschap

Sinds 1 juli 2023 is er de Wet Goed Verhuurderschap. In deze wet staan duidelijke regels waar een verhuurder zich aan moet houden. Houdt een verhuurder zich niet aan deze regels dan kan een huurder dit bij de gemeente melden.

Huurt u een woning en hebt u een klacht hierover? Bijvoorbeeld over de huurprijs, de huurovereenkomst, oneerlijke servicekosten, een te hoge borg, discriminatie of bedreigingen door de verhuurder? Dan kunt u dit melden bij de gemeente. Meer informatie kunt u lezen op: Welke nieuwe regels voor verhuurders en verhuurbemiddelaars gelden vanaf 1 juli 2023? | Rijksoverheid.nl.

Melden

Bij de gemeente

U kunt contact opnemen met het onderstaande telefoonnummer of een mail sturen naar het onderstaande mailadres.

Telefoonnummer: 088 75 15 000 
E-mail: info@molenlanden.nl

Belangrijk: Vermeld in uw e-mail altijd het volgende:

  • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
  • De naam van de verhuurder en zijn of haar contactgegevens
  • Een beschrijving van de klacht
  • Geef aan of u het probleem heeft besproken met de verhuurder

We gaan uiterst vertrouwelijk met uw gegevens om.

Bij de woningcorporatie

Huurt u een woning bij een van de volgende woningcorporaties: Tablis Wonen, Kleurrijk Wonen of Lek en Waard wonen dan kunt u ook contact opnemen met de woningcorporaties via onderstaande link.

Tablis Wonen: Tablis Wonen 
Kleurrijk Wonen: Kleurrijk Wonen 
Lek en Waard Wonen: Lek en Waard Wonen

Wat u kunt melden

Woon-discriminatie

Een verhuurder mag een huurder niet kiezen op basis van nationaliteit, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid etc.

Intimidatie

Verhuurders en verhuurbemiddelaars mogen niet intimideren. Bijvoorbeeld dreigen met beëindigen van het huurcontract. Of dat u geen elektriciteit meer krijgt.

Drie maanden borg of meer

Per 1 juli 2023 mogen verhuurders maximaal twee maanden borg vragen. Is het contract voor 1 juli 2023 afgesloten, dan geldt maximaal drie maanden borg.

Geen huurovereenkomst op papier

Een huurovereenkomst moet altijd op papier staan. Op de overeenkomst moet een handtekening op staan van u en van de verhuurder.

Te hoge servicekosten

De servicekosten moeten eerlijk zijn. Verhuurders en verhuurbemiddelaars moeten ieder jaar een afrekening van de servicekosten sturen.

Geen informatie over rechten en plichten als huurder

Rechten en plichten over huren moeten altijd op papier staan.

Extra regels bij arbeidsmigrant

Het huurcontract mag niet aan een arbeidscontract vastzitten.

Rechten en plichten moeten in een taal geschreven zijn die de arbeidsmigrant begrijpt.

Wat doet de gemeente met uw melding

De gemeente registreert, controleert en beoordeelt uw melding. Afhankelijk van uw melding zet de gemeente acties uit, of zoekt naar een andere oplossing. We laten u altijd weten wat we doen met uw melding.

De gemeente kan een ‘slechte verhuurder’ of ‘slechte bemiddelaar’ verplichten om de woning volgens de regels te verhuren. Werkt de verhuurder of bemiddelaar niet mee? Dan wordt er gehandhaafd, bijvoorbeeld met een boete.

Discriminatie

Wordt u gediscrimineerd? Meld dit bij het steunpunt discriminatie van RADAR. Ook als u twijfelt of er sprake is van discriminatie. RADAR is het onafhankelijke bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie. U kunt contact opnemen via (010) 4113911 of info@radar.nl. Discriminatie melden kan via de website van Radar.