Loterijvergunning

Algemeen

Voor een loterij (een 'kansspel') heeft u een vergunning nodig. Met een loterij of kansspel bedoelen we een loterij waarbij prijzen of premies kunnen worden gewonnen, zonder dat de deelnemers invloed op de uitslag kunnen uitoefenen. Een prijsvraag waarbij de winnaar door loting bepaald wordt, noemen we daarom ook een loterij.

Prijzengeld tot € 1.550: geen vergunning

U hebt niet altijd een vergunning nodig. U hebt geen vergunning nodig voor het organiseren van een klein kansspel (bv. een bingo) als uw kansspel aan deze eisen voldoet:

  • het kansspel wordt georganiseerd door een Nederlandse vereniging die ten minste drie jaar bestaat;
  • deze vereniging heeft een in de statuten duidelijk omschreven doel, dat niet de organisatie van kansspelen is;
  • de opbrengst gaat naar een genoemd doel, dit doel mag niet in strijd zijn met het algemeen belang;
  • de prijzen of premies in geld of goederen bedragen niet meer dan € 400,00 per serie en de gezamenlijke waarde is niet meer dan € 1.550,00 per bijeenkomst.

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

  • er moet ten minste 14 dagen van tevoren bij burgemeester en wethouders van de gemeente waar de bijeenkomst zal plaatsvinden, melding worden gedaan van de plaats en het tijdstip waarop de bijeenkomst wordt georganiseerd, van het doel van de opbrengst en de hoogte van het prijzengeld (meldingsplicht). Dit melden kunt u doen door een e-mail te sturen naar apv@jouwgemeente.nl.
  • burgemeester en wethouders hebben de bijeenkomst niet verboden.

Prijzengeld tussen € 1.550 en € 4.500: wel vergunning

Wanneer u een dergelijke loterij wilt organiseren heeft u hiervoor een vergunning nodig.

De trekking van de prijzen moet gedaan worden door een erkende notaris of een door de gemeente aangewezen persoon.

U kunt uw verzoek mailen naar apv@jouwgemeente.nl.

Prijzengeld meer dan € 4.500: Kansspelautoriteit

Is uw prijzengeld hoger dan € 4.500,- dan moet u de vergunning voor de loterij aanvragen bij de Kansspelautoriteit. Neem contact op met de Kansspelautoriteit voor een aanvraagformulier. 

Kosten

Een aanvraag van een vergunning voor een loterij kost €33,45.

Deze kosten kunt u terugvinden in de Legesverordening Molenlanden.

Wetgeving en beleid

Contact

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het team Veiligheid en Handhaving, cluster Veiligheid via apv@jouwgemeente.nl. Ook kunt u bellen naar 088-75 15 000.