Leerlingenvervoer

Algemeen

Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Ouders en verzorgers moeten er zelf voor zorgen dat hun kinderen elke dag naar school kunnen. Meestal is dat geen probleem. Ouders lopen of fietsen met hun kinderen naar school en als ze wat ouder zijn, gaan ze zelf op de fiets of met de bus.

Voor sommige kinderen is naar school gaan lastiger. Bijvoorbeeld omdat ze een handicap hebben of door een grote afstand tussen hun school en hun huis. Deze kinderen komen mogelijk in aanmerking voor de regeling leerlingenvervoer van de gemeente Molenlanden.

Goed om te weten

Als de basisschool, die past bij uw levensovertuiging te ver weg is, dan kunnen uw kinderen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van het leerlingenvervoer. Wanneer uw kind het speciaal basisonderwijs of speciaal voortgezet onderwijs bezoekt, kunt u in bepaalde gevallen een beroep doen op het leerlingenvervoer. Ditzelfde geldt voor kinderen met een handicap die het reguliere voortgezet onderwijs bezoeken.

In de Informatiewijzer Leerlingenvervoer staat informatie over welke leerlingen mogelijk in aanmerking komen voor de regeling leerlingenvervoer en de spelregels daarbij.

Aanvragen

U vraagt leerlingenvervoer  aan via onderstaande link.

Aanvragen leerlingenvervoer

Kosten declareren

Heeft u een beschikking ontvangen met een mogelijkheid tot declareren, omdat u bijvoorbeeld zelf met de auto rijdt?

Deze kosten kunt u declareren via onderstaande link.

Declareren kosten leerlingenvervoer

Vragen?

U kunt het Sociaal Loket op werkdagen bereiken via: