Koop Lokaal Boerderij Eben-Haëzer

Alles is met alles verbonden; op Boerderij Eben-Haëzer zorgen we voor onze dieren en elkaar!

Wie: Jasper Meerkerk
Van: Boerderij Eben-Haëzer​​​​​​
Website: www.boerderij-ebenhaezer.nl

Vol trots vertelt Jasper Meerkerk over de ‘boerderij’ in Nieuw-Lekkerland waar sinds 21 mei 2021 ook een boerderijwinkel gevestigd is. Een bijzondere plek waar iedereen zichzelf kan zijn en waar voor elkaar, inclusief de dieren, gezorgd wordt. Mede vanuit een christelijke levensovertuiging wordt de boerderij draaiende gehouden, samen met alle hulpboeren- en boerinnen.

Jasper voegt hieraan toe: “We geven door middel van dagbesteding kinderen, jongeren en volwassenen met een gedragsstoornis en/of verstandelijke beperking de ruimte om zich te ontplooien. Alles onder deskundige en liefdevolle begeleiding”. Begonnen als klein familierundveebedrijf in de jaren 40 met twintig koeien, is de boerderij uitgegroeid naar een zorgboerderij (2004) met melk- en vleeskoeien, kalfjes, geiten, kippen, kalkoenen, emoes en dromedaris Sjonnie. Respect voor mens, dier en de natuur voert daar de boventoon. Boerderij Eben-Haëzer biedt voor iedereen passend werk.

Cliënten vinden hier ruimte, regelmaat en structuur in een prikkelarme omgeving. De dieren geven hen rust. “Mooi bruggetje naar onze dieren die een comfortabel leven leiden op de kruidenrijke natuurlanden”, aldus Jasper. Officieel geopend door gedeputeerde Stolk (land- en tuinbouw) die graag samen met de boeren optrekt naar gebiedsoplossingen op maat. “Zijn betrokkenheid zegt wel iets over het belang en de toegevoegde waarde van Boerderij Eben-Haëzer”, zegt Jasper. “Wij kunnen elke vorm van publiciteit goed gebruiken om ons maatschappelijke initiatief te ondersteunen.” Daarom is hij ook zeer blij met de campagne ‘Koop Lokaal’ om lokale ondernemers te waarderen en in het zonnetje te zetten want zo “creëren we bewustwording bij de burger, en dat is belangrijk! Je kunt alles wel bij bol.com bestellen maar lokale ondernemers zijn wél de partijen die een lokaal concert, een midzomermarkt Middelweg of de speeltuinvereniging supporten; door te weinig klandizie, vallen deze initiatieven weg”. Jasper is sowieso enthousiast over de gehele gemeente: op het vlak van samenwerking met toerisme -Louisa regelt het als je belt-, aandacht voor de jeugd en vaste contactpersonen. “De gemeente Molenlanden is er goed van doordrongen dat leefbaarheid belangrijk is. Je kunt prima en redelijk praten met de gemeente; neem de speciaal georganiseerde avond voor de boeren, die was gewoon goed.”

Wat Boerderij Eben-Haëzer écht onderscheidt van andere boerenbedrijven?

“Wij zetten volledig in op natuur- en kringlooplandbouw. Alles is met alles verbonden: aandacht voor het vee, betekent aandacht voor de natuur en aandacht voor de natuur is ook goed voor de weidevogels en dat is ook weer goed voor leuk werk op de zorgboerderij. Kalfjes groeien bij ons niet in anonimiteit op; ze verblijven in ruime strohokken en groeien in ieders zicht op met liefdevolle verzorging van onze hulpboer(inn)en! Wist je dat je vanuit de winkel onze kalveren kan zien?

Wij hebben niets te verbergen. Onze Open Dag trok 1100 bezoekers, getuigen van onze goede zorgen. Wij doen eigenlijk niets bijzonders, de dieren doen het zelf, ook het genieten, en tonen een natuurlijke dankbaarheid.

Voor de toekomst denken wij na over ‘biologisch worden’ en natuurinclusiviteit. We gebruiken meer dan we nodig hebben en wat doen we lokaal aan minder uitstoot? Als boeren hebben we hierin zeker een rol en dat geldt evenzo voor alle anderen; we wonen hier tenslotte allemaal. Even wat cijfers ter illustratie: 13% van ieders inkomen gaat naar eten, 70 jaar geleden was dat 50%, en daarvoor zelfs 70%, we hebben gemiddeld 2 auto’s en laten bol.com 3 keer per week langskomen, hoe zit het dan met bewustwording? We hebben dit met elkaar gecreëerd en moeten het ook weer met elkaar oplossen. Word wetend, ga het gesprek aan en polariseer minder want ook al verdwijnt 50% van de boeren, dan is nog niet 50% van de stikstof weg. Door bij de boerderijwinkel te bestellen levert u een bijdrage aan duurzame landbouw. Iedereen is welkom om de handen uit de mouwen te steken op ons prachtige boerenbedrijf in Nieuw-Lekkerland. Wees welkom!”