Klimaatadaptatie

plaatje klimaatadaptatie
Illustratieve afbeelding klimaatadaptatie

Door stijging van de concentratie van broeikasgassen, waaronder CO2, stijgt de temperatuur op aarde. Deze temperatuurstijging heeft een klimaatverandering tot gevolg. De vier belangrijkste gevolgen zijn:

  • hogere temperaturen en vaker periodes van extreme hitte;
  • vaker en langere periodes van droogte;
  • meer en extremere neerslag;
  • stijging van de zeespiegel.

Maatregelen zijn nodig om deze gevolgen zoveel mogelijk het hoofd te bieden: klimaatadaptatie. In de Nationale Klimaatadaptatie Strategie wordt de strategie uitgezet voor een klimaatbestendig Nederland. Binnen het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie werken rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten samen aan een klimaatbestendige en water robuuste inrichting van Nederland.

Tegels eruit, planten erin!

Klimaatverandering gaat ons allemaal aan en iedereen kan helpen om klimaatverandering tegen te gaan. Gemeente Molenlanden doet daarom samen met haar buurgemeenten Alblasserdam, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Vijfheerenlanden mee aan het Nederlands Kampioenschap Tegelwippen. Door zoveel mogelijk tegels uit tuinpaden, eigen opritten of parkeerplaatsen en andere verharding te halen en deze te vervangen door planten, helpen we hittestress tegen te gaan en houden we water vast in de bodem. Dat is goed voor de natuur en daarmee ook voor onszelf. We trekken gezamenlijk op: juli is de Maand van het Tegelwippen. Lees verder:

Tegelwippen