Klimaatadaptatie

Illustratieve afbeelding van de energietransitie
Illustratieve afbeelding van de energietransitie

Door stijging van de concentratie van broeikasgassen, waaronder CO2, stijgt de temperatuur op aarde. Deze temperatuurstijging heeft een klimaatverandering tot gevolg. De vier belangrijkste gevolgen zijn:

  • hogere temperaturen en vaker periodes van extreme hitte;
  • vaker en langere periodes van droogte;
  • meer en extremere neerslag;
  • stijging van de zeespiegel.

Maatregelen zijn nodig om deze gevolgen zoveel mogelijk het hoofd te bieden: klimaatadaptatie. In de Nationale Klimaatadaptatie Strategie wordt de strategie uitgezet voor een klimaatbestendig Nederland. Binnen het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie werken rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten samen aan een klimaatbestendige en water robuuste inrichting van Nederland.

Symposium klimaatverandering toont kansen en uitdagingen

‘Zoals toeristen nu van over de hele wereld naar Kinderdijk komen om het watermanagement uit het verleden te zien, zo moeten ze straks naar onze regio komen om te zien hoe wij ons aanpassen aan klimaatverandering.’

Met die woorden sloot dagvoorzitter Eric Spaans op donderdag 4 maart het online symposium Klimaatadaptatie… een zee van kansen af, dat gezamenlijk door regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A5H) en Stichting Blauwzaam werd georganiseerd. Ca. 250 mensen volgden de livestream.

Lees meer over het Symposium klimaatverandering