Kids op de kaart 2020

In 2020 deden tientallen basisschoolkinderen mee aan Kids op de Kaart. Dat leverde mooie ideeën op. Zij presenteerden hun ideeën in de raadszaal. Een samenvatting en foto’s vind je hieronder.

Gezonde leefstijl en Sport

De kinderen zijn erg begaan met anderen en willen graag activiteiten opzetten met ouderen en mindervaliden. Het aanbod van sport vinden de deelnemende kinderen niet voldoende. Graag zouden ze meer diversiteit aan sport willen (zowel op school als verenigingen binnen de gemeente).

De kinderen hebben ook nagedacht hoe sport gepromoot kan worden: ze denken daarbij aan een sportmarkt of een dag “Heel Molenlanden sport”. Alle punten die te maken hebben met sport zijn door de kinderen ook gepresenteerd aan GIGA Molenlanden.

Inclusieve samenleving

De kinderen geven aan dat de taal die de gemeente in brieven spreekt moeilijk is. Er zou bijvoorbeeld meer met plaatjes gewerkt kunnen worden. Binnen de gemeente is gestart met het project Klare Taal. Dit project sluit aan op de wens van de kinderen. De kinderen geven aan dat iedereen moet kunnen meedoen. Ze zijn erg begaan met mindervalide kinderen en vinden dat de toegankelijkheid niet overal voldoende is. De kinderen willen graag meedenken over de toegankelijkheid van bijvoorbeeld speeltuinen en verenigingen.

Verkeer

Kinderen hebben veel aandacht gevraagd voor onveilige verkeerssituaties, vooral op de route van en naar school. In het gemeentelijke verkeersplan wordt een schoolroute-onderzoek meegenomen.

Afval, milieu en duurzaamheid

Volgens de kinderen ligt er te veel (plastic) afval in de buitenruimte. Ze zien daarom graag meer prullenbakken en bakken met hondenpoepzakjes in Molenlanden. Het zou volgens hen ook helpen als er meer toezicht is op plekken met veel zwerfafval. Als er locaties zijn met veel zwerfafval kunnen de kinderen dit melden bij de gemeente. Dan kunnen we kijken wat de oorzaak is en waar nodig aanpassingen doen in de buitenruimte. Als ondergrondse containers vol zijn, zetten mensen het afval er soms naast. Kinderen kunnen dit melden bij Waardlanden. Verder vinden de kinderen het belangrijk dat inwoners goed geïnformeerd zijn over afvalinzameling en opruimacties. Waardlanden kan hier een grote rol in vervullen. Zij kunnen opschoondagen organiseren met scholen. Ook kunnen zij een gastles geven aan een groep. Kinderen kunnen via hun juf/meester contact opnemen met Waardlanden hiervoor. Ook over milieu en duurzaamheid hebben kinderen een aantal dingen gezegd. Zo gaven kinderen aan groen (ergens anders) te vervangen wanneer dit wordt weggehaald.

.

.

.

.

.