Jouw beste idee voor jongeren!

Minder structuur, minder sociale contacten en een onzekere toekomst. Factoren die kunnen zorgen voor mentale gezondheidsproblemen onder jongeren, zoals eenzaamheid, somberheid en angst. Zo blijkt uit onderzoek. Belangrijk voor mentale gezondheid is deelname aan creatieve, sportieve en sociale activiteiten. Tijd dus om in actie te komen!

Investeren in de mentale gezondheid van jongeren door meer activiteiten te bieden en ontmoeting te stimuleren. Binnen de geldende maatregelen. Dat is ons doel. En dat doen we graag samen met jou! Dus ben je inwoner, een vereniging, instelling of bedrijf in Molenlanden? Draag dan jouw idee bij ons aan en maak kans op een bedrag tot wel € 2000,-. De activiteit moet in ieder geval bijdragen aan ontmoeting van jongeren tussen de 12 en 27 jaar. Ook jongeren zelf kunnen uiteraard deelnemen!

Het idee/ de activiteit moet voldoen aan een aantal criteria:

  • Het moet bijdragen aan ontmoeting tussen jongeren (van 12-27 jaar) in Molenlanden
  • Het gaat om een nieuwe activiteit
  • Zowel eenmalige als terugkerende activiteiten maken kans
  • Het bereikt minimaal 20 jongeren
  • Het voldoet aan de dan geldende corona-richtlijnen: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
  • De activiteit vindt plaats voor 1 september 2021
  • De kosten van de activiteit bedragen maximaal € 2.000,-
  • Aanvragen voor puur materiële zaken als speeltoestellen, studio apparatuur, loungebanken en dergelijke komen niet in aanmerking. Directe kosten voor materialen die horen bij de activiteit mogen wél.
  • Deelname aan de prijsvraag staat los van (aanvragen voor) de subsidieregeling voor bewonersinitiatieven van gemeente Molenlanden.

Aanmeldformulier

Deadline: het indienen van het idee kan t/m vrijdag 14 mei 2021

Deze actie organiseren we in samenwerking met GIGA Molenlanden en Jong Molenlanden. Uit alle ideeën die we ontvangen selecteert een jury (bestaande uit een aantal jongeren, wethouder Lizanne Lanser, een jongerenwerker en GIGA Molenlanden) een aantal winnaars. Zij ontvangen tot wel € 2000,- euro om hun idee uit te voeren. Uiterlijk donderdag 20 mei 2021 ontvangen alle deelnemers een reactie.

Het kabinet heeft in totaal € 58,5 miljoen vrijgemaakt ter ondersteuning van jongeren in coronatijd. Het budget is bedoeld om de dialoog met jongeren te starten, activiteiten te organiseren, voor jongerenwerk en om extra aandacht te geven aan de mentale weerbaarheid van jongeren.  

Het kabinet heeft hiertoe besloten op basis van onder andere gemeenschappelijke voorstellen van gemeenten, jongerenorganisaties en gemeentebestuurders. 

Ook gemeente Molenlanden heeft een bedrag toegekend gekregen. Hiervan zetten we € 10.000 in voor deze oproep. Om samen met inwoners te komen tot mooie, creatieve ideeën om ontmoeting tussen jongeren tussen de 12 en 27 te stimuleren. 

Wil je vrijblijvend een keertje sparren over jouw idee of heb je nog vragen? Neem contact op met Anouk Groenen, via anouk.groenen@jouwgemeente.nl