Inkoopbeleid en Social return

Zaken doen met Molenlanden

Wij vinden het belangrijk om duurzaam en innovatief in te kopen. De lokale economie te stimuleren en opdrachten toegankelijk te maken voor het midden en klein bedrijf.
Wij zoeken naar slimme, veilige en sociale oplossingen. Deze zijn nodig in de veranderende wereld waarbij u kunt denken aan klimaat, uitputting van grondstoffen, digitalisering en demografische ontwikkelingen.

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Bel Loes Fok (Jr. Inkoper) 088 – 7510636 of mail inkoop@jouwgemeente.nl.

Inkoopbeleid en Social Return

De belangrijkste speerpunten van ons inkoopbeleid zijn inzet van Social Return, maatschappelijk verantwoord inkopen en stimuleren van de lokale economie. Daarbij kopen we doelmatig, rechtmatig en integer in. Deze waarden vragen wij ook van de ondernemers met wie we zaken doen.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Molenlanden

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Wij dagen ondernemers uit om zich te onderscheiden op duurzaamheid, innovatie en/of social return. Dat vinden wij belangrijk. Daarom hebben wij op 3 februari 2020 het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen ondertekend. 
 
We vragen ondernemers mee te denken over innovatieve oplossingen.
We kiezen voor de dialoog met de markt om zo innovaties een kans te geven. 
De ontwikkeling van nieuwe producten kan ook voor andere ondernemers interessant zijn. Daarom delen wij onze ervaringen graag met de markt 


Werkzoekende met een afstand tot de arbeidsmarkt 
Wij willen mensen helpen die de weg naar de arbeidsmarkt (tijdelijk) niet goed kunnen vinden. Daarom vragen wij ondernemers een deel van de opdracht in te zetten voor social return. Met social return helpt u werkzoekende aan een baan of stageplek. Social return is bij ieder bedrijf anders, het gaat om maatwerk. Over de invulling voor uw organisatie kan Avres u adviseren: AdviespuntSR.nl.

Rechtmatig, doelmatig, integer inkopen

  • Rechtmatig: We handelen in overeenstemming met de regels, die gelden voor inkoop en aanbesteden. Dit verlangen we ook van onze opdrachtnemers.
  • Doelmatig: We gaan zorgvuldig en zo efficiënt mogelijk om met de middelen. 
  • Integer: We zijn een betrouwbare opdrachtgever en hebben oog voor de belangen van de marktpartijen. Dit verwachten wij andersom ook. We vertrouwen op een respectvolle samenwerking.

Inkoopvoorwaarden

Als u zaken doet met ons, krijgt u te maken met Inkoopvoorwaarden. Welke inkoopvoorwaarden van toepassing zijn, is afhankelijk van het type opdracht.

TenderNed

Wij publiceren onze aanbestedingen op TenderNed. Om deel te kunnen nemen aan de digitale aanbestedingen van de gemeente moet uw onderneming zich registreren op TenderNed met eHerkenning. De registratieprocedure staat beschreven op de website van TenderNed.nl.

Klachtenprocedure aanbestedingen

Heeft u een klacht over een aanbesteding? Dan gaan wij hier graag met u over in gesprek. Komen wij er samen niet uit dan kunt u een klacht indienen bij het klachtenmeldpunt via het e-mailadres: klachten@ibmn.eu